Pressmeddelande -

Clockwork samarbetspartner till Stiftelsen Läxhjälpen

Under det kommande läsåret går Clockwork in som samarbetspartner till Stiftelsen Läxhjälpen. Det är en icke-vinstdrivande förening som med hjälp av ekonomiskt stöd från näringslivet bedriver resultatfokuserad läxhjälp i särskilt utsatta områden.


– Läxhjälpens vision om ett samhälle där barn växer upp med förutsättningar att klara skolan, utvecklas och nå sin fulla potential går helt i linje med Clockworks arbetssätt, säger Fred Hussein, chef för Clockwork Skolbemanning & Rekrytering.

I Sverige finns i dag skolor där endast tre av tio klarar behörigheten till gymnasiet. Läxhjälpen angriper således utanförskap och segregation – några av Sveriges största samhällsproblem – genom att bidra till att fler elever får möjlighet att klara grundskolan.
– För Clockwork känns det självklart att ekonomiskt bidra till att Läxhjälpen kan hjälpa fler elever. Frågor om skola och utbildning ligger hela bolaget Clockwork varmt om hjärtat, inte minst eftersom ett av våra verksamhetsområden (Skolbemanning) är inriktat mot att hjälpa skolor med personalförsörjning.

Samarbetet mellan Clockwork och Läxhjälpen består under året av ett ekonomiskt stöd på 150 000 kronor. Finansieringen täcker Läxhjälpens möjlighet att finnas på plats i en grundskola i Kista norr om Stockholm. För eleverna som får ta del av Läxhjälpens tid och engagemang är tjänsten naturligtvis gratis.
– Det känns fint att veta att Läxhjälpen med vårt stöd kommer att kunna finnas på plats med lärare i Kista under hela läsåret. På så vis är vi med och gör stor skillnad där behovet av hjälp är stort, säger Fred.

Ämnen

  • Skola

Kategorier

  • grundskola
  • lärare
  • rektor
  • rekrytering
  • läxhjälpen
  • skola
  • integration
  • bemanning

Regioner

  • Dalarna

Clockwork är ett heltäckande bemannings- och rekryteringsföretag med rötterna i södra Norrland. Med stark lokal förankring möter vi omvärlden med glädje, engagemang, närhet och affärsmässighet.

Presskontakt

Fred Hussein

Chef Skolbemanning 0733-51 27 27