Pressmeddelande -

En språngbräda för ett jobb inom industrin

Just nu pågår Clockworks traineeprogram på plats hos olika industriföretag i södra Dalarna. Det är en del i det projekt som under våren beviljades ekonomiskt stöd från Tillväxtverket, för att förenkla vägen till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Totalt sysselsätter projektet 20 kandidater.

I maj månad startade projektet Industrimatchning Södra Dalarna. Det är en gemensam satsning som Clockwork gör tillsammans med Arbetsförmedlingen och lokala industriföretag i regionen. Utgångspunkten är att det råder högkonjunktur hos många av företagen, samtidigt som det är svårt för både företagen och Clockwork att hitta kvalificerad yrkeskompetens. I Arbetsförmedlingens kandidatbank finns å andra sidan många utlandsfödda och långtidsarbetslösa som gärna vill börja arbeta men saknar arbetslivserfarenhet eller industrikompetens.

Med matchningsproblematiken som grund föddes idén till att starta upp en skräddarsydd utbildning med fokus på att snabbt få in personal i industrin. Rent konkret går projektet ut på att 20 personer nu får genomgå ett traineeprogram med fokus på praktisk kompetensutveckling.
– Utbildningen varvar teoretisk utbildning med praktik hos ett industriföretag. I programmet ingår även språkutbildning för de som behöver. Målet är att 80 procent av deltagarna ska vara anställningsbara innan projektet avslutas den 15 december, berättar Jan Henriksson på Clockwork.

Till industriyrken räknas jobb som svetsare, operatör och mekaniker. Inför programstarten, som sker under denna vecka och nästa, har upplägget skräddarsytts för att innehålla utbildning inom bland annat ritningslära, mätteknik, underhåll, skärteknik och CNC-programmering. Under sommaren har arbetet främst bestått av att plocka ut 20 kandidater utifrån de cirka hundra som skickade in en ansökan till traineeprogrammet.
– Det har varit ett stort intresse för satsningen bland kandidater i länet, samtidigt som företagen har varit positiva och länge efterfrågat liknande satsningar. Upplägget har under hela resans gång tagits fram med industriföretagens behov i fokus, förklarar Jan.

För många utlandsfödda är språket en barriär för att skaffa ett arbete. I Avesta, Falun och Ludvika finns många universitetsutbildade utlandsfödda som inte får jobb på grund av att de inte behärskar språket.
– Därför har vi anställt en språkstödjare vars roll är att vara en brygga mellan kandidaterna och företagsledningen på de olika företagen. Vi pratar exempelvis om olika arbetskulturer. Många nyanlända har frågor som inte når oss eftersom vi inte pratar samma språk. Med hjälp av språkstödjaren kan vi enklare förstå varandra och kommunicera på ett bättre sätt.

När programmet avslutas den 15 december anställs kandidaterna av Clockwork och på sikt direkt av företaget, om allt fungerar som planerat.

Om Industrimatchning södra Dalarna

Ambitionen med Industrimatchning Södra Dalarna är att utveckla ett arbetssätt där företag och aktörer genom samverkan och gemensamma finansieringslösningar kan hitta en strukturerad metod för att snabbt få ut personal på arbetsmarknaden. Under projekttiden ansvarar Clockwork för projektledningen. I styrgruppen sitter Avestas kommunalråd Lars Isaksson, Nils Normark, personalchef Outokumpu och Sofia Sundqvist, platschef på Leax i Falun. Utöver dessa deltar även Juan-Carlos Dahl från Arbetsförmedlingen samt Jan Henriksson, Tobias Ahlin och Jan Johansson från Clockwork i styrgruppen. Projektet medfinansieras av Tillväxtverket.

Ämnen

  • Verkstadsindustri

Kategorier

  • bemanning
  • dalarna
  • industri
  • integration
  • kompetens
  • personal
  • rekrytering
  • arbetmarknad

Regioner

  • Dalarna

Clockwork är ett heltäckande bemannings- och rekryteringsföretag med rötterna i södra Norrland. Med stark lokal förankring möter vi omvärlden med glädje, engagemang, närhet och affärsmässighet.

Presskontakt

Jan Henriksson

Konsultchef +46733512723

Jan Johansson

Marknadsområdeschef Dalarna 0733-51 27 02