Nyhet -

Holistiskt samarbete tillför nya värden i små och stora byggprojekt

I ett byggprojekt är det färdiga resultatet alltid större än summan av materialet, arbetstiden och planerna som projektet bygger på. Förmågan att identifiera och konkretisera beställarens intentioner och visioner – och förverkliga dem i byggprojektet – är däremot omätbara enheter som till slut avgör projektets verkliga storhet. De utgör dessutom enheter som bara kan upptäckas och förädlas i nära samarbete med uppdragsgivaren.

”Oavsett ett projekts storlek eller omfattning arbetar CMB Projekt AB utifrån ett holistiskt synsätt på samarbetet – en helhetssyn som sträcker sig både bredare och djupare än vad projekt- och byggledning, PBL, projektutveckling, projekteringsledning och kalkyl- och ekonomistyrning normalt berättar”, säger Björn Gunnarsson. 

”Det är i nära dialog med kunden som vi kan fånga upp nya mervärden som ger sig till känna under byggprocessen. Vår satsning på eftermarknaden är ett bra exempel, men också hur vi ser på vad kunden egentligen vill ha ut av ett samarbete”, fortsätter Björn. 

Som typexempel redogör han kort för samarbetet med Länshem Skåne AB, där både stora och små projekt ingår och där ett holistiskt synsätt bygger förtroende och effektiviserar framdriften:

  • Cementen - Tre hus om totalt 300 lägenheter och ett parkeringshus.
  • Pål Ibb - Renovering av tak, fasad och stammar.
  • Lokaler i Ystad och Lund - Renovering och ombyggnad.
  • Lidl i Helsingborg - Ombyggnad av den gamla SF-biografen.
  • Diverse mindre projekt på Hyllie och Anna Lindhs plats

Relaterade länkar

Ämnen

  • Boendefrågor

Regioner

  • Skåne

Presskontakt

Emma Regnér

Presskontakt Administration +46 (0)70 579 29 80

Björn Gunnarsson

Presskontakt VD +46 (0)70 579 29 55