Pressmeddelande -

Linux Open Source Forum 2006

. Öppen källkod vinner allt mer terräng inom såväl näringsliv som den offentliga sektorn. Det gäller att hushålla med skattebetalarna och aktieägarnas pengar, men också att välja lösningar som är flexibla, säkra och ger större affärsnytta. Den 25-26 oktober 2006 är det dags igen för Linux Open Source Forum. Konferensen som är Sveriges största och enda oberoende om Linux anordnas för tredje året av Conductive. Under två dagar presenteras spännande praktikfall från svenskt näringsliv och offentlig sektor. Några exempel är: • Rikspolisstyrelsen • OpenOffice.org • OMX • Ericsson • CDON.COM • WirelessCar • MTG Totalt ställer ett 20-tal talare upp på konferensen. Avslutningsanförandet kommer att hållas av David Axmark, grundare av MySQL, en av världens mest spridda databashanterare. För andra året kommer Linux Open Source Award att delas ut till förtjänta personen eller företag. Det blir pris för strategiska och tekniska lösningar, samt ett specialpris för det bästa akademiska bidraget till fortsatt utveckling av Linux och Open Source. En annan höjdpunkt under konferensen är The Great Linux Debate, där representanter från bl a RedHat, AMD, Novell, IBM, HP och Dell ingår. Det fullständiga programmet finns på www.linuxopensourceforum.se Konferensen äger rum 25-26 oktober i Sollentuna Expo Center. För mer information, kontakta gärna: Klas Bernehjält - 08-670 84 93, klas.bernehjalt@conductive.se _______________________________________________________________ Linux Open Source Forum anordnas av utbildnings- och konferensföretaget Conductive i sam-arbete med bl a Intel, RedHat, AMD, IBM, Novell, Oracle, Dell, HP, Fujitsu Siemens samt Sun.

Ämnen

  • Utbildning

Relaterade event