Pressmeddelande -

Mobil tandvård lösningen på framtida folkhälsoproblem hos äldre

Sverige står inför ett allvarligt problem med de äldres munhälsa. År 2010 kommer närmare var femte svensk att vara 65 år eller äldre. Genom att man behåller sina tänder allt högre upp i åldrarna, så krävs det regelbunden tandvård. Nya forskningsrön visar att tänderna har en stor betydelse för gamla människors allmäntillstånd. Trots att lagen sedan sex år ger äldre och funktionshindrade rätt till uppsökande tandvård, så är det knappt hälften, av ca 180.000 berättigade, som verkligen får hembesök. Allra sämst fungerar det för personer med psykiska funktionshinder och som har eget boende. – Detta är mycket otillfredsställande menar Marianne Forsell, tandläkare och VD för tandvårdsföretaget Oral Care. – Vi behöver göra en nationell samling och få politiker i kommuner och landsting att inse allvaret. Oral Care är ett av företagen som ställer ut på mässan ”Allt om Rehab & Omsorg” i Älvsjö 9-11 maj. Den för dessa frågor ytterst ansvarige ministern, Ylva Johansson deltager i mässans invigningsdebatt på tisdagen. Marianne Forsell berättar att man också har bjudit in henne till företagets monter: – Vi vill att Ylva Johansson med egna ögon skall få se hur våra mobila tandvårdsenheter fungerar och förklara för oss hur regeringen tänker agera för att fler äldre och funktions-hindrade skall få tillgång till årliga munhälsobedömningar och tandvård vid behov. Det är alldeles för mycket byråkrati och bristande samordning mellan kommunerna. Kvaliteten på landstingens upphandlingar måste bli bättre, betonar Marianne Forsell och fortsätter: – Hembesök av tandläkare och tandhygienister är en human vårdform, patienten undersöks i sin hemvana miljö och slipper påfrestande transporter. Både kvaliteten och ekonomin tjänar på detta! Även om de gamla har hemvård, så missköter man ofta sin tandhygien. Munnen är en privat sfär och många hemtjänsttagare vill inte att personal skall hjälpa dom. Idag har många, tack vare tandvårdsreformen, fått implantat vilket också kräver regelbundna undersökningar. – Vi sitter på en tickande bomb, när det gäller äldres tandhälsa, befarar Marianne Forsell. – Det måste till mycket mer forskning och en konkret handlingsplan för hur vi skall kunna attrahera fler kliniskt kompetenta tandläkare att arbeta med denna svåra patientgrupp. Tandvårdsreformer måste bygga på kunskap om behoven, vara långsiktiga och inte bara följa mandatperioder. För mer information, kontakta gärna Marianne Forsell, VD Oral Care, 0706-772 705 Vi finns i monter C03:39 på Stockholmsmässan i Älvsjö. ========================================= Oral Care är ett snabbt växande, privat tandvårdsföretag och kunskapsföretag som erbjuder allmän- och specialist-tandvård på vår mottagning i Stockholm, samt uppsökande verksamhet inom ramen för det reformerade tandvårdsstödet. Genom offentliga upphandlingar har vi fått förtroendet att sköta munhälsobedömningar, utbildning och nödvändig tandvård för vårdenheter i en rad orter. Oral Care har för närvarande ansvar för cirka 40.000 patienter i sju landsting.

Ämnen

  • Företagande