Pressmeddelande -

Delning av trädgårdar ökar under pandemin

Co-Grow, den digitala plattformen för trädgårdsdelning har i år märkt av det ökade odlingsintresset. Antalet besökare har mångdubblats. Främst rör det sig om yngre odlare och äldre trädgårdsägare som möts över generationsgränsen. 

Överallt i landet finns odlare som saknar en odlingsyta. Samtidigt som köerna till kolonilotterna ökar växer en ny rörelse för en annan typ av odling fram. År 2016 startade Rebecka Hagman Co-Grow, en digital plattform för trädgårdsdelning. 

– I Co-Grow kombinerar vi odling med delningsekonomi, och möjliggör på så vis att trädgårdar kan delas. Dels får fler odlare tag i en odlingsyta och dels kommer outnyttjade resurser till nytta, berättar Rebecka Hagman. 

När en trädgårdsägare och odlare har hittat varandra i Co-Grow kommer de överens om hur de vill dela på trädgården. Hur får odlaren använda trädgården, vem ansvarar för vad och hur ska skörden delas?   

Ökat odlingsintresse under pandemin

– Antalet besökare på vår plattform har mångdubblat i år jämfört med förra året. Det har säkerligen att göra med karantäner och ökat hemestrande. Liksom trädgårdsföreningarna märker av ett ökat odlingsintresse gör även vi det, säger Rebecka Hagman.

En undersökning 2017 visade att det främst var yngre odlare och äldre trädgårdsägare som möts i Co-Grow. 

– Vi är mycket glada över att bidra till möten över generationsgränsen. Särskilt nu under pandemin känns det viktigt att motverka ensamhet bland äldre. I trädgårdsdelning finns en enorm möjlighet som vi vill ta tillvara, säger Rebecka Hagman. 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Livsstil, mode, fritid

I Sveriges nya matrörelse Co-Grow skapas fler hållbara odlings- och matsystem.

Kontakter

Rebecka Hagman

Presskontakt Grundare 0730–68 86 62

Rosmarie Sundström

Presskontakt Medgrundare 0731–42 93 21