Pressmeddelande -

Nytt år-Nytt avtal

Gunnar Thryselius, Bra Balans i Sverige AB skakar hand med Bo Blixt, Samtal Online.

Samtal Online startar 2011 med ännu ett nytt avtal på plats. Avtalet är mellan Samtal Online och Bra Balans i Sverige AB.

När en kund i samband med hälsokontroll genom Bra Balans uttrycker ett behov av samtal med en terapeut eller coach, hänvisar Bra Balans’ egna hälsocoacher till Samtal Online.

Där får kunden personlig telefonguidning av sökfunktionen på portalen. Kunden får möjlighet att utifrån personliga önskemål om mottagningsort och kompetens välja den terapeut eller coach som passar bäst.

Bra Balans’ kunder har även ett pristak som garanterar att beloppet kunderna betalar inte överstiger de fastställda priser som avtalats.

 - Vi ser stora möjligheter i samarbetet med Bra Balans i Sverige. Deras kunder har olika önskemål om kompetens hos en samtalsstödjare. Det kan röra sig om så skiftande områden som rökavvänjning, viktnedgång, relationsproblem, stress eller karrärcoahing. Vi erbjuder professionella terapeuter och coacher, även inom ett stort antal områden utöver dessa, säger Bo Blixt, verksamhetsansvarig på Samtal Online.

Mer information om avtalet

Bo Blixt, Samtal Online
tel 08 410 95 999
e-post: bo.blixt@samtalonline.se

Gunnar Thryselius, Bra Balans i Sverige
tel 08 661 62 00
e-post gunnar.tryselius@balansis.se

Om Bra Balans i Sverige

Bra Balans är ett rikstäckande företag som genomför specialdesignade hälsokontroller för anställda på företag över hela landet.

Ämnen

  • Friskvård

Kategorier

  • karriärcoaching
  • rökavvänjning
  • coaching
  • kostråd
  • stödsamtal
  • samtalsterapi

Om Samtal Online

Samtal Online är Sveriges första och största förmedling av coacher och terapeuter från hela Sverige på internet.

På portalen www.samtalonline.se kan man enkelt och effektivt hitta sin coach eller terapeut i den specialutvecklade sökfunktionen.