Pressmeddelande -

Sjukdomarna som oroar oss mest

4 av 5 svenska känner oro för att drabbas av någon allvarlig sjukdom. Minst oroade är åldersgruppen 65-79 år och mest oroade är de mellan 16-34 år. Cancer är den sjukdom som i särklass oroar flest. Därefter kommer stressrelaterade sjukdomar. Trots att Hjärt- och kärlsjukdom skördar flest liv i Sverige av alla sjukdomar, kommer den på en tredje plats. Det visar en sifo-undersökning från hjärthälsoföretaget Coala Life.

När hjärthälsoföretaget Coala Life frågade svenskarna om vilken sjukdom de oroar sig för att få toppade cancer listan med 37 procent, följt av stressrelaterade sjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar (båda 12 %) och demens (11 %). Totalt svarade 18 procent av de tillfrågade att de inte oroar sig för någon sjukdom. Åldersgruppen 65-79 år är minst oroade (19 procent) och mest oroade är de mellan 16-34 år (15 procent).

- Det är positivt att vi inte oroar oss i onödan kring hjärt- och kärlsjukdom, men det är oroande att man inte ser sjukdomen som ett större hot mot hälsan när den de facto är den sjukdom som drabbar flest svenskar. I Sverige dör fem personer varje dag av en stroke som en konsekvens av förmaksflimmer, kommenterar Philip Siberg, vd på hjärthälsoföretaget Coala Life.

Canceroron är störst bland kvinnor (39 %) och i åldersgruppen 35-55 år (40 %). Minst oroade är de mellan 65-79 år. Där finns det en större oro för demens (19 %) jämfört med de yngre ålderskategorierna (7 %). Oron för hjärt- och kärlsjukdom ökar också med åldern om än inte lika mycket som rädslan för demens.

- En tänkbar förklaring till varför oron för hjärt- och kärlsjukdom är lägre relativt sett andra svåra sjukdomar är att tilliten är stor till sjukvårdens förmåga att upptäcka och behandla hjärt- och kärlsjukdom. Men trots att det är vår största folksjukdom saknas i dag program för att upptäcka hjärt- och kärlsjukdom i tid, vilket innebär ett stort ansvar för individen att själv upptäcka eventuella hjärtproblem, säger Philip Siberg, vd på hjärthälsoföretaget Coala Life.

Störst oro för hjärt- och kärlsjukdom finns i Småland (23 %) medan de oroar sig minst i Stockholm och Västsverige (båda 8 %). Oron för stressrelaterade sjukdomar är störst i Övre Norrland (18%). Demens oroar flest i Norra Mellansverige (16 %) och minst antal i Sydsverige (7 %).

Vilken typ av sjukdom oroar du dig mest för gällande din egen hälsa? Topp 5.

Totalt 16-34 år 35-55 år 56-79 år
Cancer Cancer Cancer Cancer
Stressrelaterade sjukdomar Stressrelaterade sjukdomar Stressrelaterade sjukdomar Demens
Hjärt- och kärlsjukdomar Hjärt- och kärlsjukdomar Hjärt- och kärlsjukdomar Hjärt- och kärlsjukdomar
Demens Demens Demens Ledsjukdomar
Diabetes Ledsjukdomar Diabetes Diabetes
Man Kvinna
Cancer Cancer
Hjärt- och kärlsjukdomar Stressrelaterade sjukdomar
Stressrelaterade sjukdomar/ Demens Demens
Ledsjukdomar Diabetes
Diabetes Ledsjukdomar
Stockholm Östra Melllansverige Småland med öarna Sydsverige Västsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland
Cancer Cancer Cancer Cancer Cancer Cancer Cancer Cancer
Stress-relaterade /Demens Hjärt- och kärl/Demens Hjärt- och kärl Stress-relaterade Stress-relaterade Demens Hjärt- och kärl Hjärt- och kärl
Hjärt- och kärl Stress-relaterade Demens Hjärt- och kärl Hjärt- och kärl/Demens Hjärt- och kärl Demens Stress-relaterade
Diabetes Diabetes Stress-relaterade Demens Ledsjukdomar Stress-relaterade Stress-relaterade Demens
Ledsjukdomar Ledsjukdomar Ledsjukdomar Ledsjukdomar Diabetes Ledsjukdomar Ledsjukdomar Diabetes

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i TNS Sifos webbpanel under perioden 20–22 september 2016 på uppdrag av Coala Life. Totalt intervjuades 1120 personer i åldern 16-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval.

För ytterligare information kontakta

Philip Siberg, CEO Coala Life AB, +46 70 7906734, philip.siberg@coalalife.com

Titti Lundgren, CMO Coala Life AB, +46 70 835 33 28, titti.lundgren@coalalife.com

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • hjärtfel
  • coala life

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Företaget har utvecklat Coala Heart Monitor, en patenterad teknologi och en kommersiell lösning för distansövervakning och självscreening av hjärtljud och EKG. Vi gör det möjligt för alla att följa sitt hjärta.