Pressmeddelande -

UniTech Pharma får uppdrag av internationellt företag att tillverka läkemedel på förfylld spruta

UniTech Pharma AB (UTP) kommer att ta över tillverkningen av en kommersiell produkt på förfylld spruta för den skandinaviska marknaden. ”Att ett internationellt företag byter kontraktsproducent för en kommersiell produkt visar att vi är en mycket attraktiv partner för produktion av kommersiella läkemedelsprodukter.” säger Annette Elmqvist, VD för UTP.

Ett flertal företag har besökt anläggningarna i Matfors för att diskutera kontraktsproduktion inom bioproduktion, fyllning och packning. ”Det bådar gott för framtiden och jag förväntar mig att snart kunna informera om nya tillverkningsuppdrag.” avslutar Annette Elmqvist.

Om UniTech Pharma AB

UTP har ca 15 års erfarenhet av läkemedelsproduktion och bedriver kontraktstillverkning av läkemedel för kliniska studier och kommersiellt bruk.

UTP har nyligen investerat i en högteknologisk och flexibel fyllnings- och förpackningsanläggning som i år godkänts av Läkemedelsverket och används för steril produktion av läkemedel enligt högt ställda europeiska krav. I den nya anläggningen fylls läkemedel i engångssprutor eller injektionsflaskor med särskilt höga krav på sterilitet (s.k. aseptisk teknik).

Den nya anläggningen innebär att bolaget kan erbjuda sina kunder en helhetslösning för läkemedelsproduktion. UTP har idag flera internationella bolag som kunder.

För mer information kontakta:
Annette Elmqvist, stf VD, UniTech Pharma AB. Tel.: +46 (0)70 1851223,
E-mail: annette.elmqvist@unitechbiopharma.se

Kategorier

  • läkemedelsproduktion
  • förfylld spruta
  • unitech pharma

Kontakter

Magnus Gustafsson

Presskontakt Press contact Business Manager +46 (0)70 723 10 10