Gå direkt till innehåll
Barnkonventionen blir lag och det firas med en Barneval!
Barnkonventionen blir lag och det firas med en Barneval!

Codesign Research Studio anordnar Barneval, ett karnevalsståg till Riksdagen för att fira att barnkonventionen nu är lag i Sverige

Tid 20 Januari 2020 13:00 – 14:30

Plats Stadsbiblioteket, Stockholm

Den 1 januari 2020 blir Barnkonventionen lag i Sverige och det firar vi med ett karnevalståg som avgår från Stadsbiblioteket. Slutdestinationen är Riksdagshuset där en lista med initiativ som syftar till att inkludera barn i stadsplaneringsprocessen kommer att överlämnas. Listan visar att det redan idag är många som arbetar med frågan om barns rätt att påverka de miljöer som de vistas i.

Kom och fira att barn och ungdomar får nya möjligheter att påverka sin omgivning! 

Samling kl. 13:00 i Stadsbibliotekets rotunda. 

Avgång kl. 13:30 mot Riksdagshuset. 

Ingen föranmälan krävs. Läs mer här

Codesign Research Studio (CoRS ) är ett dotterbolag till arkitekturbyrån Codesign. CoRS är en oberoende, ideell forskningsstudio inom arkitektur med koppling till dagens politik. Det senaste forskningsprojektet handlar om hur barn ska kunna påverka arkitektur och stadsutveckling. Barn är en egen samhällsgrupp, med egen expertkunskap inom sin kontext, de är inte endast framtida vuxna. Barn, människor under 18 år utgör ca en femtedel av Sveriges befolkning och denna femtedel utesluts nästan helt och hållet i utformningen av våra städer och samhällen. CoRS arbete fokuserar på att testa metoder tillsammans med barn och unga för inkludering av dem i stadsplanering och arkitektur samt att hjälpa dem få upp ögonen för sin expertkunskap kring egna behov och önskemål i sina urbana miljöer. Läs mer om CoRS här

Event i anslutning till Barnevalen:

Söndag den 19 januari, dagen innan Barnevalen, anordnas en skaparverkstad på ArkDes, Skepssholmen, då möjlighet finns att utforma sin egen karnevalsdräkt av Barnkonventionens artiklar. Alla är välkomna, vuxna och barn. Läs mer här

För mer information, kontakta: Jelena Mijanovic, 070-6655008 , jelena@codesign.se

Ämnen

Taggar


Codesign = Tillsammans
Organisationer består av människor med olika sorters behov. Dessa behov tar vi fasta på i våra uppdrag. Vi är övertygade om att samverkan ger det bästa resultatet. Därför sker våra projekt tillsammans med snickare, producenter, fastighetsägare, förvaltare och inte minst med våra kunder. Vi verkar tillsammans, och då blir det bra. Tillsammans tar vi reda på hur vi kan göra människor lyckligare, smartare och bättre. 
Där, i den meningen får vi vår lust och energi. Svårare än så är det inte.

Presskontakt

Jelena Mijanović

Jelena Mijanović

Presskontakt Arkitekt Presskontakt +46 (0)70 66 55 008