Pressmeddelande -

Cogmed Arbetsminnesträning

Cogmed Arbetsminnesträning

Arbetsminnet kan beskrivas som förmågan att hålla information aktuell under en kort stund och att kunna använda sig av den i sitt tänkande. 

Arbetsminnet används t.ex vid problemlösning, för att ta emot instruktioner, "hålla den röda tråden" eller komma ihåg vad man skall göra härnäst.

Arbetsminnet är centralt för koncentrationsförmågan. Ett nedsatt arbetsminne gör det svårt att koncentrera sig men genom att träna upp sitt arbetsminne kan koncentrationsförmågan öka. 

Cogmed Arbetsminnesträning är utvecklad av ledande forskare vid Karolinska Universitet.  Deras forskning vid Karolinska Institutet och relaterad forskning vid flera internationella universitet, visar att intensiv träning av arbetsminnet med Cogmeds program, har signifikanta effekter på koncentrationsförmågan och ger bättre uppmärksamhet, impulskontroll och problemlösning. Forskning inom pedagogik visar också att nedsatt arbetsminne leder till sämre skolprestationer.

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Skåne