Pressmeddelande -

Forskning kring arbetsminne

Nästan all nationell och internationell forskning kring arbetsminne och arbetsminnesträning är genomförd på Cogmeds programvaror.

Om du är intresserad av forskning om arbetsminne och Cogmeds Arbetsminnesträning rekommenderar dig även att besöka:
Stockholm Brain Institute >
Klingberglab >

Arbetsminnet är en grundläggande kognitiv funktion som krävs för många mentala aktiviteter. Arbetsminnet använder sig av frontalloben (pannloben) av hjärnan och svårigheter med arbetsminnet kan uppstå vid olika kliniska tillstånd då frontallobens funktion rubbas, såsom vid stroke, skallskador och ADHD. Vi har visat att systematisk träning kan förbättra arbetsminnet. Detta har visat sig förbättra kontrollen av uppmärksamheten och lindra koncen­trationssvårigheterna vid ADHD. Hjärnavbildning visar också att arbetsminnesträning medför ökad aktivitet i frontalloben.

Arbetsminne är nödvändigt för många mentala uppgifter
Arbetsminne är förmågan att hålla information aktuell under en kort tid. Man kan mäta arbetsminneskapaciteten exempelvis genom att testa hur många siffror man kan återge efter att ha hört dem en gång. I dagliga livet används arbetsminne för att komma ihåg in­struktioner om vad vi ska göra härnäst, för att lösa problem och för att kontrollera vår uppmärksamhet; "komma ihåg vad vi ska koncentrera oss på".

När man har problem med arbetsminnet så upplevs det ofta som att man har problem att koncentrera sig. Man kan exempelvis ha problem att koncentrera sig på det man läser. Man kan också glömma vad det var man skulle göra medan man går från ett rum till ett annat för att hämta något. Barn med arbetsminnesproblem glömmer ofta vad de skall göra härnäst, vilket gör det svårt att utföra aktiviteter enligt en instruktion.

Man har i flera decennier forskat kring hur hjärnan fungerar då man använder arbets­minnet. Studier har visat att frontalcortex (pannloben) är mycket viktig. Andra viktiga strukturer är parietalcortex (hjässloben) och de basala ganglierna. Det är också viktigt att signalering med transmittorsubstansen dopamin fungerar korrekt.

Sammanfattning av forskningen bakom Cogmed Arbetsminnesträning
Av professor Torkel Klingberg vid Karolinska Institutet.

Läs mer www.cogmed.com

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Skåne