Pressmeddelande -

Ännu fler tjänstemän får tjänstepensionen ITP

Under 2018 ökade antalet privatanställda tjänstemän som omfattas av den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP med 2 100 personer varje månad i genomsnitt. Nu har 2,4 miljoner privatanställda tjänstemän ITP, visar nya siffror från tjänstepensionsföretaget Collectum.

– Tjänstepensionen ITP ger mesta möjliga pension för varje krona som arbetsgivaren betalar in. Därför är det glädjande att både antalet försäkrade tjänstemän och antalet anslutna företag stadigt ökar, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

Under 2018 växte antalet tjänstemän som är försäkrade via tjänstepensionen ITP med i genomsnitt 2 100 personer per månad. I snitt har 36 nya företag i landet tecknat kollektivavtal varje månad, vilket bland annat innebär att deras anställda får ITP.

Nio av tio svenskar har i dag en tjänstepension. I vissa branscher där många unga människor jobbar, som IT-, reklam- och spelbranschen, är det ovanligt. Den som saknar tjänstepension riskerar att få en mycket låg pension att leva på – ofta mindre än halva den tidigare lönen.

– Tjänstepensionen är en allt viktigare del av den framtida pensionen. När du söker jobb är det viktigt att fråga om arbetsgivaren erbjuder tjänstepension. Om du har kollektivavtalad tjänstepension kan du vara säker på att få bra villkor, säger Tomas Carlsson.

ITP bygger på den svenska modellen genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Collectum upphandlar tjänstepensionsförvaltare på deras uppdrag. Upphandlingarna har bland annat pressat ned fondavgifterna med 78 procent och ökat pensionsutbetalningarna med 2 100 kronor i månaden, jämfört med motsvarande tjänstepensioner på den öppna marknaden.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Levin, kommunikatör Collectum, 072-858 10 79
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • svenska modellen
  • kollektivavtalad tjänstepension
  • pension
  • tjänstepension
  • tomas carlsson
  • collectum
  • tjänstepensionen itp

2,4 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan eget vinstsyfte, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 44 miljarder kronor i premier under 2018 mellan 36 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se