Pressmeddelande -

Börje Bengtsson & Anders Åhrlin nya förstärkningar i Ninetech's styrelse!

På Ninetech's bolagsstämma valdes Börje Bengtsson till ny ordförande i Ninetech's styrelse och Anders Åhrlin som ny ordinarie ledamot. Denna förstärkning är ett viktigt steg i den fortsatta expansions- och tillväxtfas bolaget nu befinner sig i.

Börje Bengtsson har ett förflutet i bl.a. Bure, Systeam och Martinsson samt nuvarande uppdrag i bl.a. Mattssongruppen , C-RAD och Amplico Kapital. Se http://www.rosholmen.com för mera information.
Anders Åhrlin har en gedigen meritlista inom entreprenörskap samt mycket stor erfarenhet inom detaljhandeln bl.a. genom sitt nuvarande uppdrag som VD för Optiserve/KlarSynt.

Fakta Ninetech:
Ninetech är ett kunskapsföretag inom IT med säte i Karlstad. Ninetech startade år 1993, omsätter ca 60 Mkr och sysselsätter ca 50 personer med kontor i Karlstad, Malmö, Stockholm och Oslo. Ninetech levererar helhetslösningar inom IT med fokus på affärsnytta. Ninetech är verksamma via sina marknadsområden, Systemutveckling & förvaltning, Infrastruktur, IT Styrning, Affärslösningar, Drift och Support.

För mera information kontakta
Ulf Sandlund ulf.sandlund@ninetech.se VD Ninetech

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Regioner

  • Skåne

We invest in companies that digitize brands, services and businesses.
Let’s grow together.

Combined Excellence AB är en koncern med fokus på aktivt ägande av expertbolag med verksamhet inom digitalisering. Vi växer tillsammans och genom samarbete skapar vi synergier.

Koncernen, med sina verksamhetsbolag Ninetech AB, Elvenite AB, Netgain AB, CloudPro AB, Sitedirect AB, Two AB, Viewbase solutions AB, Smartsourcing AB, inTechrity AB samt Motification AB omsätter ca 330 Mkr med en snabb tillväxttakt. Koncernen äger också intressen i beebyte AB. Läs mer på http://www.combinedexcellence.com

Kontakter

Niklas Hellberg

Presskontakt Chairman Combined Excellence 00 46 70-713 49 49