Pressmeddelande -

Bolag inom digital law framodlat i koncernen

Combined Excellence satsar vidare på spetserbjudanden och bildar inTechrity AB. inTechrity fokuserar på att hjälpa sina kunder att följa de lagar som reglerar den digitala marknaden. Praktiskt arbete avseende dataskyddsförordningen, GDPR, och e-handelsdirektivet.

Delar av erbjudandet har sedan tidigare legat som eget erbjudande inom CloudPro AB men lyfts nu ut som eget bolag enligt koncernens strategi med tydliga varumärken och experterbjudanden.

”Känns enormt tillfredställande att vår grundläggande strategi fungerar. D.v.s. att nya erbjudanden kan odlas inom ramen för våra varumärken under en tidig fas för att sedan lyftas ut till egna bolag. Vi tror att detta är ett av många sätt vi behöver vara duktiga på för att hela tiden kunna transformera vårt erbjudande och leda våra kunder i en allt mer komplex digital affär.

inTechrity kompletterar våra övriga koncernbolag och återfinns inom vår tjänstedomän Digital operations, där vi vet att inTechrity stärker våra kunder i deras interna processer.”, säger Niklas Hellberg, ordförande i Combined Excellence.

”För oss känns det naturligt att vi delar upp verksamheten. På så sätt blir det tydligare mot kunder och andra intressenter att vi på CloudPro fortsätter leverera förstklassig IT-drift och inTechrity fortsätter med sitt uppskattade arbete inom informationssäkerhet.”, fortsätter Gurra Gustafsson, VD på CloudPro.

”Det känns givetvis väldigt roligt att jobba i en verksamhet vars affär vuxit och därmed är det naturligt att vi blir ett eget varumärke. Ser framemot den fortsatta resan tillsammans med existerande och nya kunder.”, avslutar Erika Malmberg, VD på inTechrity.

Ämnen

  • Juridik

Kategorier

  • gdpr
  • digital law
  • digitala affärer

Om Combined Excellence

Combined Excellence är en koncern med fokus på aktivt ägande av expertbolag med verksamhet inom digitalisering. Vi växer tillsammans och genom samarbete skapar vi synergier. Koncernen, med sina verksamhetsbolag Ninetech AB, Elvenite AB, Netgain AB, CloudPro AB, SiteDirect AB, Two AB, Viewbase Solutions AB och Smartsourcing AB omsätter drygt 330 Mkr (RTM trend) med en snabb tillväxttakt. Koncernen äger också intressen i Beebyte AB.

Om inTechrity

inTechrity har personal i Karlstad och Örebro, men kunder mellan Göteborg och Umeå. Företaget jobbar med digital law och andra närliggande områden. inTechrity stärker sina kunder i kundernas interna arbete så att kunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet. inTechritys kunder finns idag huvudsakligen inom tidningsindustrin, kommunala bolag och andra bolag som till stor del måste beakta våra grundlagar i sitt arbete. 

För mer information, vänligen kontakta:

Niklas Hellberg, Styrelseordförande Combined Excellence AB

Tel: +46 70-713 49 49

E-post: niklas.hellberg@combinedexcellence.com

www.combinedexcellence.com

Gurra Gustafsson, VD CloudPro AB

Tel: +46 70-254 70 98

E-post: gurra.gustafsson@cloudpro.se

www.cloudpro.se

Erika Malmberg, VD inTechrity AB

Tel: +46 72-549 64 34

E-post: erika.malmberg@intechrity.se

www.intechrity.se

Kontakter

Niklas Hellberg

Presskontakt Chairman Combined Excellence 00 46 70-713 49 49