Pressmeddelande -

Combined Excellence AB växer och förvärvar två nya bolag

Combined Excellence bygger vidare genom att förvärva BI-specialisterna ViewBase Solutions AB och automatiseringsexperterna Dynamic Smartsourcing AB.

ViewBase har kontor i Stockholm och Karlstad och sysselsätter ca 20 personer och erbjuder ett antal paketerade spetserbjudanden. ViewBase har under många år byggt spets med Qlik som bas och verktyg och är Qlik-partner sedan 2006.

Smartsourcing är en av de ledande leverantörerna inom automation av IT-processer med fokus på självbetjäning, beställningsautomation, identitets- och livscykelhantering. Smartsourcing har en gedigen kundbas och ett antal kommuner på kundlistan. Bolaget, med 10 anställda, har sitt huvudkontor i Göteborg och har sedan många år arbetat fram ett antal helt automatiserade standardprocesser som enkelt kan implementeras i verksamheter.

Med dessa två förvärv kompletterar vi koncernens digitala pussel. Dels med en mycket stark spelare inom BI och med ett erbjudande som är mycket starkt och som kompletterar våra andra koncernbolags erbjudanden mycket bra, samt med ett mycket starkt automationserbjudande genom Smartsourcing. Vi har haft ett intresseägande i Smartsourcing sedan drygt ett år tillbaka och förutom att bolaget har en tydlig spets, är lönsamma och bidrar till koncernens välmående så har vi även sett mycket samarbete och synergier med övriga koncernbolag. Det gör att vi tar steget ut och förvärvar resterande del också. Sammantaget gör detta att vi får in många fler fantastiskt duktiga medarbetare och ledare in i vår koncern. Jag är enormt glad att och ser fram emot att se de positiva effekterna på hela vår affär framöver”, säger Niklas Hellberg, ordförande Combined Excellence AB.

”Vi ser fram emot detta enormt mycket. Att kunna verka i ett större sammanhang kommer ge oss större möjligheter ur ett antal viktiga aspekter. Vi stärker vår position hos våra befintliga kunder genom att erbjuda dem mer spetskompetens från andra bolag i koncernen. Vi fortsätter att vara marknadens bästa leverantör av branschunika lösningar inom Business Intelligence och kan genom detta ytterligare förstärka och paketera vårt erbjudande. Vi fortsätter att ha det lilla bolagets gemenskap och samtidigt får vi några hundra nya kollegor! ”, säger Olaf Glöersen, VD ViewBase Solutions AB

Vår vision är att samtliga återkommande arbetsuppgifter inom en organisations IT-verksamhet ska kunna automatiseras och erbjudas som självbetjäningstjänster i en beställningsportal. Med tillgång till övriga koncernens spetsar ger det oss en möjlighet att nå detta på ett bra sätt samt även kunna nå ut till en bredare målgrupp. Vi fortsätter som vanligt med skillnaden att vi nu ingår i ett större sammanhang. Enormt spännande både för oss ägare, men också såklart föralla vi som arbetar på bolaget”, säger Rikard Boström, VD Smartsourcing AB.

Combined Excellence AB är en koncern för spjutspetsbolag med verksamhet inom digitalisering. Vi fokuserar på förvärv och skapande av samarbetssynergier. Koncernen, med sina verksamhetsbolag Ninetech AB, Netgain AB, CloudPro AB, SiteDirect AB, TWO i Sverige AB samt nu även Viewbase solutions AB och Smartsourcing AB, omsätter drygt 200 Mkr med en snabb tillväxttakt. Koncernen äger också intressen i beebyte AB.

ViewBase Solutions AB är ett expertbolag inom Business Intelligence. Med spetserbjudanden som Dview för e-handel, eView för energi, FoodView för restaurang och TimeView för tjänstebolag så omsätter deca 30 Mkr och har kontor i Stockholm och Karlstad. ViewBase är Qlik-partner sedan 2006.

Dynamic Smartsourcing AB är ett expertbolag inom automation av IT-processer. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg och har sedan många år arbetat fram ett antal helt automatiserade standardprocesser som enkelt kan implementeras i verksamheter.

För mer information, vänligen kontakta:

Niklas Hellberg, Combined Excellence AB
Tel: +4670-7134949
E-post: niklas.hellberg@combinedexcellence.com

http://www.combinedexcellence.com

Olaf Glöersen, VD ViewBase Solutions AB
Tel: +4670-7770458
E-post: olaf.gloersen@viewbase.se

http://www.viewbase.se

Rikard Boström, VD Smartsourcing AB
Tel: +46768555713
E-post: rikard.bostrom@smartsourcing.se

http://www.smartsourcing.se

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

We invest in companies that digitize brands, services and businesses. Let’s grow together.

Combined Excellence AB är en koncern för spjutspetsbolag med verksamhet inom digitalisering. Vi fokuserar på förvärv och skapande av samarbetssynergier. Koncernen, med sina verksamhetsbolag Ninetech AB, Netgain AB, CloudPro AB, SiteDirect AB, TWO i Sverige AB, Viewbase solutions AB samt Smartsourcing AB, omsätter drygt 200 Mkr med en snabb tillväxttakt. Koncernen äger också intressen i beebyte AB. 

Läs mer på http://www.combinedexcellence.com

Kontakter

Niklas Hellberg

Presskontakt Chairman Combined Excellence 00 46 70-713 49 49