Pressmeddelande -

Fortsatt tillväxt i Ninetech – som nyanställer

Ninetech, som levererar helhetslösningar inom IT med fokus på affärsnytta, fortsätter att utvecklas positivt. Under föregående räkenskapsår (maj 2009 – april 2010) ökade omsättningen med 26 procent, från 63 till 80 miljoner kronor med fortsatt lönsamhet. Samtidigt växte företaget medarbetarmässigt under senaste 12 månadersperioden med hela 32 nyanställningar.

- Ett fantastiskt år där vi tack vare våra medarbetares kompetens och engagemang lyckades vinna en rad nya uppdrag, samtidigt som vi växlade upp partnerskapet med många av våra befintliga kunder. Vårt fokus att hjälpa kunderna att nå affärsnytta med IT har varit helrätt, säger Ulf Sandlund, vd på Ninetech.

- Den samlade svenska IT-marknaden minskade med 7 procent under 2009. Att Ninetech växer med 26 procent är ett mycket starkt resultat som visar att företaget tar marknadsandelar, säger Lars Backhans, Vice President på Radar Group och styrelseledamot i Ninetech.

Planerar för nyanställningar
Under första delen av 2010 har ett antal större affärer slutits med bland annat Rydahls, GLT, Sandvik, Pensionsmyndigheten, FDT, Landstinget i Värmland. Starka partnerskapen med Microsoft och Jeeves förstärker företagets erbjudande.

I slutet av 2009 etablerade sig Ninetech i Göteborg då man förvärvade verksamhet i Jeeves dotterbolag Reveny Systems. Ninetech har även inlett ett strategiskt samarbete med Swedwise som tidigare i år tog över stora delar av det konkursdrabbade Xeratech Systems.

Även det helägda dotterbolaget Netgain AB har utvecklats mycket positivt under sista 12 månadersperioden.

- Sammantaget gör detta att vi står väl rustade när vi nu planerar för Ninetechs fortsatta tillväxt. Under nuvarande räkenskapsår siktar vi på att nå en omsättning på över 100 miljoner kronor. För att klara detta behöver vi naturligtvis fler duktiga medarbetare som duktiga konsulter och säljare, säger Ulf Sandlund.

Under senaste 12 månadersperioden har 32 medarbetare nyanställts, och nu planeras för ytterligare nyanställningar till kontoren i Karlstad, Göteborg, Stockholm och Malmö. I Karlstad beräknar man att det behövs ca 10 nya medarbetare.

Rätt positionerade
Genom att envist fokusera på affärsnyttan med IT har Ninetech lyckats ta marknadsandelar över hela Sverige. En färsk undersökning som Gartner Group gjort visar att det varit ett smart drag. Affärsnytta i form av ökad effektivitet och fortsatta kostnadseffektiviseringar är vad marknaden förväntar sig och efterfrågar.

- Ninetech är alltså helt rätt positionerade för att möta morgondagens förväntningar, säger Ulf Sandlund.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Sandlund, vd, Ninetech, 054-771 49 10, ulf.sandlund@ninetech.se

Ninetech – Affärsnytta med IT
Ninetech är ett kunskapsföretag inom IT med kontor i Karlstad, Malmö, Stockholm, Göteborg, Växjö och Oslo. Ninetech levererar helhetslösningar inom IT med fokus på affärsnytta. Ninetech startade år 1993, omsätter ca 80 miljoner kronor och sysselsätter ca 75 personer. Ninetech är verksamma via sina marknadsområden Systemutveckling & förvaltning, Infrastruktur, IT Styrning, Affärssystem, Drift och Support och CRM/BI.
www.ninetech.se

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • netgain
  • lars backhans
  • ulf sandlund
  • ninetech
  • microsoft
  • jeeves
  • affärsnytta

We invest in companies that digitize brands, services and businesses.
Let’s grow together.

Combined Excellence AB är en koncern med fokus på aktivt ägande av expertbolag med verksamhet inom digitalisering. Vi växer tillsammans och genom samarbete skapar vi synergier.

Koncernen, med sina verksamhetsbolag Ninetech AB, Elvenite AB, Netgain AB, CloudPro AB, Sitedirect AB, Two AB, Viewbase solutions AB, Smartsourcing AB, inTechrity AB samt Motification AB omsätter ca 330 Mkr med en snabb tillväxttakt. Koncernen äger också intressen i beebyte AB. Läs mer på http://www.combinedexcellence.com

Kontakter

Niklas Hellberg

Presskontakt Chairman Combined Excellence 00 46 70-713 49 49