Pressmeddelande -

Ninetech levererar Intranät för Räddningstjänsten i fem kommuner!

Efter genomförd förstudie har Ninetech tillsammans med Räddningstjänsten Syd tagit fram och implementerat ett nytt intranät med nya funktioner som bl.a. gemensamma dokumentbibliotek, effektiva sökningar, rollbaserad informationshantering, inbyggd automatik för spridning av informationsförändringar till rätt målgrupp samt uppföljning och mätning av verksamhetens aktiviteter och processer.

"Med ett väl genomtänkt koncept för vår verksamhet med bl.a. central hantering, rätt information till rätt roll samt stöd för de viktigaste arbetsprocesserna avseende mätning och uppföljning av ärenden, har Ninetech skapat en röd tråd för vår interna informationshantering. Vårt nya intranät har funktionalitet som inte bara förenklar och optimerar vårt arbete utan också höjer kvalitet och spårbarhet då vi bl.a. kommer att bättre kunna återanvända tidigare insamlad och dokumenterad erfarenhet. " säger Marcus Johansson, Redaktör på Räddningstjänsten Syd.

Det nya intranätet är utvecklat med hjälp av Microsoft Office Sharepoint Server 2007 samt Ninetech's egna ärendehanteringssystem PrimeCase.
Den nya plattformen tas i drift under hösten 2008 och kommer framöver succesivt att byggas ut med stöd för nya funktioner och processer.


Fakta Räddningstjänsten Syd:
Räddningstjänsten Syd är ett samarbete mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Samarbetet inleddes 2005 och syftar till att optimera resurser som idag är utspridda på de olika kommunerna. Verksamhetsområdet skall vara inriktat på att ge människors liv, hälsa och egendom samt miljön ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.


Fakta Ninetech:
Ninetech är ett kunskapsföretag inom IT med säte i Karlstad. Ninetech startade år 1993, omsätter ca 60 Mkr och sysselsätter ca 50 personer med kontor i Karlstad, Malmö, Stockholm och Oslo. Ninetech levererar helhetslösningar inom IT med fokus på affärsnytta. Ninetech är verksamma via sina marknadsområden, Systemutveckling & förvaltning, Infrastruktur, IT Styrning, Affärslösningar, Drift och Support.

För mera information kontakta
Mathias Söderlund mathias.soderlund@ninetech.se Ninetech
Ulf Sandlund ulf.sandlund@ninetech.se VD Ninetech

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Regioner

  • Skåne

We invest in companies that digitize brands, services and businesses.
Let’s grow together.

Combined Excellence AB är en koncern med fokus på aktivt ägande av expertbolag med verksamhet inom digitalisering. Vi växer tillsammans och genom samarbete skapar vi synergier.

Koncernen, med sina verksamhetsbolag Ninetech AB, Elvenite AB, Netgain AB, CloudPro AB, Sitedirect AB, Two AB, Viewbase solutions AB, Smartsourcing AB, inTechrity AB samt Motification AB omsätter ca 330 Mkr med en snabb tillväxttakt. Koncernen äger också intressen i beebyte AB. Läs mer på http://www.combinedexcellence.com

Kontakter

Niklas Hellberg

Presskontakt Chairman Combined Excellence 00 46 70-713 49 49