Pressmeddelande -

Ekonomisk rapport januari-mars 2006: 100 000 telefonikunder och fortsatt triple play-framgång

Com Hem ökade nettoomsättningen med 27 procent till 553 MSEK (434) för perioden januari - mars 2006. EBITDA-resultatet förbättrades med 35 procent till 226 MSEK (168). Den positiva utvecklingen beror på stark tillströmning av nya kunder inom alla tjänster, men framför allt inom telefoni. Under första kvartalet 2006 passerade Com Hem 50 000 triple play-kunder och per den 31 mars använder 53 000 kunder digital-tv, bredband och telefoni från Com Hem. – Den allmänt ökande efterfrågan på triple play visar att Com Hem har gjort helt rätt investeringar. Vi har en lyckad lansering bakom oss och har nu gått in i nästa fas med ambitionen att fortsätta leda utvecklingen på triple play-marknaden. Oberoende undersökningar visar att 60 procent av hushållen vill köpa tjänsterna från en och samma leverantör, säger Gunnar Asp, vd på Com Hem. Under första kvartalet 2006 har Com Hems telefonikunder ökat med hela 23 000. I praktiken innebär detta att 100 000 svenskar nu ringer med Com Hem. Den starka försäljningsutvecklingen fortsätter. Com Hem fick över 16 000 nya digital-tv-kunder under kvartalet. Det ökande intresset för digital-tv kan förklaras med släckningen av de analoga marksändningarna i kombination med nya attraktiva tjänster som erbjuds digital-tv-kunder. Styrkor i Com Hems tv-erbjudande är det stora utbudet av kanaler samt paketeringen som bygger på att kunderna har stor frihet att plocka ihop önskvärda kanaler. Under perioden januari till mars 2006 har Com Hem sålt nästan 26 000 bredbandsabonnemang. Com Hems största fördel jämfört med konkurrenterna är det egna kabelnätet som har en mycket hög kapacitet för både individuella (telefoni och bredband) och broadcast-tjänster (både analog- och digital-tv) jämfört med de konkurrerande distributionsformerna ADSL och LAN. Nettoomsättningen för perioden jan-mars* var 552,8 MSEK (434,3). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) slutar på 226,2 MSEK (168,1) och marginalen blev 40,9 procent (38,7). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 110,5 MSEK (129,2). (Antal kunder i tusental) 2006-03-31 2005-12-31 2005-03-31 Totalt antal anslutna hushåll 1 444 1 429 1 431 Antal bredbandskunder 241 216 154 Antal digital TV-kunder 234 218 218 Antal telefonikunder 100 77 5 *Siffrorna för perioden 1januari 2005 - 31 mars 2005 avser Com Hem Communications AB med dotterbolag. Siffrorna för perioden 1 januari - 31 januari 2006 avser Nordic Communication services AB med dotterbolag. Siffrorna för perioden 1 februari - 31 mars avser den nuvarande koncernen Nordic Cable Acquisition Company AB med dotterbolag. Samtliga siffror är i allt väsentligt jämförbara mellan perioderna. Den 31 januari 2006 slutfördes försäljningen av Com Hem till The Carlyle Group och Providence Equity. Den 5 april 2005 offentliggjordes att Com Hems nuvarande ägare tecknat avtal om att köpa UPC Sverige AB. För ytterligare information, vänligen kontakta: Bernt Andersson, ekonomichef Com Hem, tel: 08-553 632 83, e-post: bernt.andersson@comhem.com Com Hem presstjänst: 0771-66 00 00 Com Hem är Sveriges ledande leverantör av triple play-tjänster - tv, bredband och telefoni. En tredjedel av landets hushåll är anslutna till Com Hems nät. De anslutna hushållen har tillgång till bredbandstjänster av hög kvalitet, prisvärda tjänster för fast telefoni och marknadens största tv-utbud. Com Hem erbjuder även interaktiva tjänster som underlättar drift, kommunikation och underhåll för fastighetsägare. Företaget har cirka 500 anställda med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås och Härnösand. Com Hem ägs sedan 2006 av The Carlyle Group och Providence Equity.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av tv, bredband och telefoni. Cirka 37 procent, närmare 1,78 miljoner, av Sveriges hushåll är anslutna till Com Hems nät och har tillgång till marknadens bredaste tv-utbud. Com Hem erbjuder prisvärda, högkvalitativa och kompletta tjänster för tv, bredband och fast telefoni till privatpersoner och företag. Sedan oktober 2013 levererar Com Hem tv-tjänsten TiVo som enda aktör på svenska marknaden inklusive appen TiVoToGo™ som gör att Com Hems kunder kan titta på tv var de vill genom sin läsplatta och telefon. Com Hem grundades 1983, har cirka 950 anställda, huvudkontor i Stockholm och kontrolleras av BC Partners. För mer information, gå till www.comhem.se.

Kontakter

Fredrik Hallstan

Presskontakt Presschef PR, sociala medier och internkommunikation 0761 15 38 30