Pressmeddelande -

Paneldiskussion på Rework the world 2-5 juni

Communicare är inbjudna att medverka i en paneldiskusstion på den internationella konferensen Re:work The World i Lekand. Panelen kommer att diskutera kreativa lösningar på lokala problem och sprida hur man sprider dessa vidare. Sessionen arrangeras av LSU och åhörare är 200-250 av LSU´s medlemsorganisationer, deras internationella nätverk samt YES-ledare från hela världen.


Panel 1: Friday 4 June 12:40-13.10

Theme: Local initiatives – Global impact
All over the world young entrepreneurs are finding new and creative approaches to deal with some of our greatest challenges. Many of these ideas are applicable in other settings, and a few probably have the potential of radically changing the world. However, as it is, the vast majority of these initiatives stay small scale and local. The question of this panel discussion is; what can we do to facilitate the spread of these ideas? How can we make best practices common good in order to go from entrepreneur to large-scale business.


Panelists:
Hans Rosling (Prof. of International Health, Karolinksa Institutet. Dir., Gapminder Foundation, Sweden)
Majora Carter (President, Majora Carter Group, USA)
Emmanuel Dennis Ngingi (Country Director, YES, Kenya)
Jennifer Corriero (Co-Founder and Executive Director, TakingITGlobal, Canada)
Mathias Mellgren (Project Manager Job College, Communicare, Sweden)

 

Mer info: www.reworktheworld.org

 

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Regioner

  • Dalarna

Communicare är en non-profit ungdomsorganisation som arbetar för att unga människor skall göra det de vill. Organisationen jobbar med att stimulera entreprenörskap, handlingskraft och motivation hos unga kvinnor och män.

Communicare använder begreppet "ungt entreprenörskap" för det som unga människor behöver för att finna sin alldeles egna väg till vuxenliv, försörjning och delaktighet. Det handlar om makt över vardagen, makt över sitt egna liv, vilket är grogrunden för all tillväxt och demokrati. Vi vill förändra världen, en människa i taget.