Pressmeddelande -

Compare får stöd från Alfa-stiftelsen för marknadsföring och affärsutveckling

Sparbanksstiftelsen Alfa har beviljat Stiftelsen Compare Karlstad 1,5 miljoner kronor i stöd till marknadsföring och affärsutveckling inom Information & Communication Technology (ICT).

"Sparbanksstiftelsens bärande idé är att gynna den regionala näringslivsutvecklingen och Compare har som samverkansorganisation för ICT-företagen i regionen en viktig roll i detta arbete", säger Tommy Hjalmarsson på Sparbanksstiftelsen Alfa.
   Alfa-stiftelsen har tidigare (2002) beviljat Compare finansiellt stöd för att starta TIME-utbildningen på Älvkullegymnasiet i Karlstad som idag är ett etablerat gymnasieprogram.
   "Compare har visat att samverkan och kraftsamling ger resultat - därför vill vi nu bidra till att stötta bland annat marknadsföringen av Compare Testlab på Sätterstrand".

Marknadsföring och profilering
Det nu beviljade bidraget på 1,5 miljoner kronor över två år (2008-2009) är framför allt avsett för marknadsföring, försäljning, profilering och kommunikationsinsatser kring testlabbet men också för nya affärsutvecklingsprojekt inom Compare.
   "Genom stödet från Alfta-stiftelsen får vi ekonomiska möjligheter att förnya och modernisera vår webbplats som kanal för internationell marknadsföring och virtuell mötesplats för regional samverkan kring affärsutveckling", säger Göran Österman på Stiftelsen Compare Karlstad.

"Skyltfönster" som syns globalt
Compare-webben - www.compare.se - är redan en väl etablerad informations- och marknadskanal som lockar närmare 9.000 unika besökare per månad varav omkring 40 procent av besökarna kommer in via sökmotorer (framför allt Googles) och cirka 20 procent av besökarna kommer från utlandet (varav hälften från USA).
   "Det innebär att vi redan har ett 'skyltfönster' som syns globalt - men det ställer också krav på språkhantering och nya funktioner som vi inte klarar med vår befintliga webbplats som i princip varit den samma sedan stiftelsen startades år 2000", förklarar Göran Österman.

Kommersialisering av testlabbet
Verksamheten vid Compare Testlab är redan igång som ett center för oberoende test av programvaror - och utbyggnad pågår. Detta finansieras till stor del med stöd av regional- och EU-finansiering till Hammarö kommun som svarar för i infrastrukturen (datorhallar etc) och till Compare som tillsammans med Karlstads universitet svarar för kompetensuppbyggnaden kring testlabbet.
   "Bidraget från Alfa-stiftelsen innebär att vi kan göra insatser för vidare kommersialisering och marknadsföring av testlabbet som den offentliga finansieringen inte medger samtidigt som det ger Compare-företagen nya möjligheter för samverkan kring liknande affärsutvecklingsprojekt", säger Göran Österman.

.................................

Stiftelsen Compare Karlstad är en samverkansorganisation för ICT-företagen i regionen. Med fokus på affärer, etableringar och kompetensförsörjning ska Compare (som står för Competence Area ICT) verka för att nå stiftelsens mål - att skapa tillväxt för intressentföretagen genom samverkan mellan intressentföretagen, det offentliga och akademien. www.compare.se

Kontaktperson: Göran Österman 070-582 05 27

.................................

Sparbanksstiftelsen Alfas verksamhet baseras på utdelningen från det direkta och indirekta aktieinnehavet i Swedbank. Stiftelsens bärande idé är att gynna näringslivets utveckling inom sitt verksamhetsområde genom anslag till näringslivsutveckling, forskning och utbildning på högskolenivå samt kulturella satsningar om de på ett tydligt sätt stöder besöksnäringen. www.sparbanksstiftelsenalfa.se

Kontaktpersoner:
Tommy Hjalmarsson 0706-98 53 35
Christine Hveem, Swedbank Karlstad, 0703-684421

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Regioner

  • Värmland

Stiftelsen Compare Karlstad är IT- och telekomföretagens samverkansorganisation i Karlstad-regionen. Compare representerar idag cirka 100 företag i Värmland och är en resurs för tillväxt. 

Kontakter

Lise Bergqvist

Presskontakt Kommunikatör +46 (0)762-13 88 21

Magnus Bårdén

Presskontakt VD 0708 15 56 65