Pressmeddelande -

Gästtalare på Compare-företagens ICT-festival: "Samverkan ger Värmland en unik styrka"

Compare-företagens samverkan med varandra och med Karlstads universitet ger Värmland en unik styrka, säger Leif Carlson på Inera AB (tidigare Sjukvårdsrådgivningen SVR AB) som är Sveriges största leverantör av nationella e-lösningar för vården.

Leif Carlson är en av gästtalarna på Compare-företagens ICT-festival i Inre Hamn 24-25 maj.

Han är systemansvarig för Sjunet - ett öppet och kvalitetssäkrat kommunikationsnät för informationsutbyte mellan användare inom vård och omsorg i hela landet. Idag erbjuds ett 100-tal tjänster via Sjunet - framför allt överföring av journaldata, röntgenbilder, kliniska ronder via videokonferens och E-recept.

Leif Carlson är även systemansvarig för EASY (Enterprise Audit System) - ett stödsystem för kvalitetssäkring och efterlevnadskontroll av tjänster som utvecklats och levereras av ÅF i Karlstad via Sjunet. "Genom att förlägga driften av tjänsten till Compare Testlab kan vi dra nytta av den infrastruktur som finns där med allt från säker tillgänglighet via Sjunet till samordningsvinster när fler leverantörer kan erbjuda sina tjänster från ett oberoende testcenter", förklarar Leif Carlson.

IT-stöd för god och säker vård

Inera AB har på uppdrag av Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) till uppgift att utveckla gemensamma IT-stöd för god och säker vård. Under de kommande tre åren satsas cirka en miljard kronor på utveckling och förvaltning av nationella e-lösningar för vård och hälsa varav omkring 90 procent av satsningarna levereras av Inera.

"Idag driver vi ett 30-tal nationella projekt och tjänster som alla är avgörande för att nå den gemensamma visionen om en effektiv, god och säker vård", säger Leif Carlson.

Samtidigt betonar han vikten av att utveckla säkra och innovativa lösningar på ett kostnadseffektivt sätt. "Möjligheterna ligger i nationella och centrala tjänster som är testade och kvalitetssäkrade för säker och enkel tillgänglighet för alla", enligt Leif Carlson.

Utmaningen ligger i den grundlagsskyddade och decentraliserade styrningen av kommuner och landsting - liksom lagen om offentlig upphandling. "När man vill eller måste välja olika system och leverantörer blir det ofta komplexa system- och supportberoenden som kan försämra kostnadseffektiviteten och nyttoeffekten".

"Samverkan krävs för att klara detta"

"Jag står på tre ben", säger Leif Carlson när han beskriver sig själv: "Jag har arbetat inom vården i 12 år, med IT och telekom i 12 år och så har jag det tredje benet i Värmland".

Därför betonar han vikten av samverkan för att "vi alla" ska klara av denna stora utmaning inför framtiden:

"Allt för många systemleverantörer har för dåligt verksamhetskunnande - därför måste vi tillsammans minska glappet mellan teknik och vård för att öka nyttoeffekten".

"Att centralisera drift och support ger rationalliseringsvinster, men - här gäller det att hitta den rätta balansen mellan nationella tjänster och lokal support nära användarna för att öka tillgängligheten".

"Allt för många systemleverantörer vill 'låsa in' och skydda sina system - här måste vi hitta öppna och tydliga gränssnitt där vi kan kombinera nationella tjänster från stora aktörer med innovativa specialapplikationer även för de mindre aktörerna".

"Värmland ligger långt framme"

Enligt Leif Carlson har Värmland kommit långt när det gäller samverkan mellan Compare-företagen, Karlstads universitet och det offentliga.

"Compare Testlab är ett lysande exempel på detta", säger han: "Compare-företagen har tillsammans resurser och kompetens som passar mycket väl in för de tjänster som nu börjar ta form"

"Och samarbetet med Karlstads universitet stärker detta", fortsätter han: "Se bara på Centrum för tjänsteforskning (CTF) - där finns unik kompetens för att hjälpa oss överbrygga klyftan mellan teknik och vård och fokuseringen på informationssäkerhet stämmer väl med vårdens behov".

Leif Carlson talar på ICT-festivalen i Inre Hamn i Karlstad på tisdag (25 maj) kl 11:00. 

..............................................................................

Läs mer om Compare-företagens jubileumsvecka 24-28 maj på www.compare.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Värmland

Kontakter

Lise Bergqvist

Presskontakt Kommunikatör +46 (0)762-13 88 21

Magnus Bårdén

Presskontakt VD 0708 15 56 65