Pressmeddelande -

Gemensam satsning på nytt ICT-center: Hammarö och Compare i samarbete kring Sätterstrand

Hammarö kommun och Compare Business Innovation Centre har träffat en överenskommelse om att gemensamt arbeta för att utveckla Sätterstrand på Hammarö till ett center för affärsutveckling inom ICT (Information & Communication Technology). Ambitionen i samarbetet är att ersätta den miljö som Försvarets Sjukvårdscentrum nu lämnar med nya verksamheter som kommer att utvecklas inom ramen för Compare Business Innovation Centre som drivs av ICT-stiftelsen Compare Karlstad. Samarbetet är ett led i det arbete som pågår för att åstadkomma sysselsättningstillväxt i regionen som kompensation för försvarsnedläggningarna i Karlstad, Kristinehamn och Hammarö. – När Försvarets Sjukvårdscentrum lämnar Hammarö vill vi ersätta detta med nya och gärna teknologirelaterade affärsverksamheter. Därför ser vi Compare med sitt breda nätverk inom ICT-näringen som en mycket lämplig samarbetspartner, säger Anders Dahlén, kommunchef i Hammarö. – Infrastrukturen i Sätterstrand är byggd för och anpassad till Försvarsmaktens höga krav på säkerhet och högteknologiska lösningar, därför passar miljön för etablering av nya IT-verksamheter, säger Göran Österman, verkställande tjänsteman vid Compare. – Vår målsättning är att etablera den första verksamheten – ett oberoende testlabb - redan under andra halvåret 2006. Därför är det viktigt att vi snabbt kan utveckla en lämplig labbmiljö som i nästa skede kan attrahera kunder och nya företag till etableringar, säger Ulf Lidberg, ansvarig för Compare Business Innovation Centre. Faktauppgifter: Sätterstrand är naturskönt beläget vid Vänerns strand i de lokaler som tidigare hyste Försvarets sjukvårdscentrum. Förutom unika lokaler finns det badplats och golfbana på gångavstånd. Hammarö kommun är en skärgårdskommun i Värmland med knappt 14 500 invånare på en 54 kvadratkilometer stor yta. Läs mer på www.hammaro.se Compare Business Innovation Centre drivs av Compare Karlstad som en miljö för regional samverkan kring affärs- och produktutveckling. ICT-stiftelsen Compare Karlstad är en plattform för samverkan mellan ett 90-tal företag i regionen med sammanlagt närmare 3.000 anställda som arbetar inom ICT (Information & Communication Technology). Läs mer på www.compare.se Kontaktpersoner: Siw Gidlöf, Hammarö kommun, kommunstyrelsens ordförande, telefon 0705-360338, mail siw.gidlof@hammaro.se Anders Dahlén, Hammarö kommun, kommunchef, telefon 0705-893714, mail anders.dahlen@hammaro.se Göran Österman, ICT-stiftelsen Compare: telefon 070-582 05 27, mail goran.osterman@compare.se Ulf Lidberg, Compare Business Innovation Centre: telefon 0705-81 63 32, mail ulf.lidberg@compare.se

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Värmland

Kontakter

Lise Bergqvist

Presskontakt Kommunikatör +46 (0)762-13 88 21

Magnus Bårdén

Presskontakt VD 0708 15 56 65