Pressmeddelande -

Inbjudan till presskonferens om ett aktuellt generationsskifte - en akut fråga även för "unga" ICT-branschen

Nu börjar generationsskifte att bli en allt mer akut fråga även för ICT-företagen - trots att många fortfarande betraktar den som en ung bransch.
   Detta vill Compare uppmärksamma genom att lyfta fram ett aktuellt exempel på ett väl genomtänkt generationsskifte i ett av de största onoterade ICT-företagen i Värmland.
   Med ny VD och ledning tryggas en fortsatt positiv utveckling för företaget med bas i Värmland. Alternativet hade, enligt nuvarande ledning, varit en försäljning med risk för att flyttas från Värmland.
   Medverkande på presskonferensen är Göran Österman (Compare) samt den nuvarande och nya ledningen för det aktuella företaget.

Tid: Torsdag 29 maj kl 10:00
Plats: Stiftelsen Compare Karlstad, Lagergrens gata 4, Karlstad
Kontaktperson: Göran Österman (Compare) 054-12 04 00; 070-582 05 27

Generationsskifte:
Enligt organisationen Företagarna, FR, står knappt 3.000 värmländska företag inför ett generationsskifte inom de kommande åtta åren. En fara, hävdar FR, eftersom det saknas folk som är beredda att ta över. Följden kan därför bli att många företag läggs ner eller att verksamheten köps upp och flyttas från länet.
   Enligt analys- och värderingsföretaget Adeqvat Företagsvärdering står 20 procent av alla svenska onoterade aktiebolag (49.441 stycken) inför ett generationsskifte. I Värmland är 1.235 onoterade aktiebolag med totalt 3.427 anställda och ett totalt värde på 2.198 miljoner kronor exponerade för generationsskiftet enligt samma undersökning.

Stiftelsen Compare Karlstad är en samverkansorganisation för ICT-företagen i regionen. Compare står för Competence Area Information & Communication Technology (ICT). Med fokus på affärer, etableringar och kompetensförsörjning ska Compare verka för att nå stiftelsen mål - att skapa tillväxt för intressentföretagen. Läs mer på www.compare.se 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Värmland

Kontakter

Lise Bergqvist

Presskontakt Kommunikatör +46 (0)762-13 88 21

Magnus Bårdén

Presskontakt VD 0708 15 56 65