Pressmeddelande -

IT-studenter i Karlstad höll seminarium om tjejer och IT

Under ett seminarium i Compares jubileumsvecka berättade Ewelina Helmersson och Mollin Widegren - två IT-studerande tjejer på Karlstads universitet - om resultatet av sin c-uppsats där de utrett varför så få tjejer väljer att läsa IT-utbildningar.


När Ewelina och Mollin funderade över uppsatsämne så hörde de att IT-branschen eftersökte fler tjejer och valde därför att utreda – Varför väljer inte tjejer att läsa IT-utbildningar på Karlstads universitet.

Att både Mollin och Ewelina valde att läsa IT tror de beror på sin uppväxt där de i tidig ålder kommit i kontakt med teknik. Deras utredning visade att flera av kvinnorna i branschen också skapat sitt intresse för IT genom att de kom i kontakt med IT i tidig ålder.

”Vi ville undersöka varför tjejer inte väljer att läsa IT och utifrån det försöka komma på lösningar för att få fler tjejer till IT-braschen”, berättade Ewelina Helmersson.

Tagit fram spel och hemsida

För att ta reda på varför tjejer inte läser IT-utbildningar har de gjort en undersökning hos tjejer på gymnasienivå. De har tagit fram ett spel för att visa vad man kan göra med en IT-utbildning och de har skapat en hemsida där de presenterar sitt arbete och resultatet av det.

”Bilden av IT idag är inte intressant och attraktiv för tjejer vilket gör att de inte vill utbilda sig inom området. Många ser en man som sitter på ett rörigt kontor med en dator”, berättar Mollin. ”Vi tror att de är viktigt att försöka förändra den definition av IT. För att bidra till den förändringen så har vi intervjuat kvinnor som redan är yrkesverksamma i branschen och försökt skapa kvinnliga förebilder.”

De intervjuer med kvinnor i branschen visade på många fördelar med att jobba i IT-branschen. Branschen är jämställd vad gäller synsätt och arbetsuppgifter. Man eftersöker och välkomnar kvinnligt tänkande och det är en socialbransch där socialkompetens är oerhört viktigt.

”Genom vårt arbete har vi kommit fram till att man med relativt enkla verktyg kan förändra attityden hos unga tjejer vad gäller IT”, säger Ewelina.

”De som deltog i vår undersökning och såg vad man kunde göra med en IT-utbildning och fick aha-upplevelser och insåg ganska snabbt att bilden de tidigare haft inte alls stämde överrens med verkligheten".

Läs mer på http://thursdaysphoto.com/tjejIT/index.php

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • it-utbildning karlstad

Regioner

  • Värmland

Kontakter

Lise Bergqvist

Presskontakt Kommunikatör +46 (0)762-13 88 21

Magnus Bårdén

Presskontakt VD 0708 15 56 65