Pressmeddelande -

Karlstads kommuns IT-chef Inge Hansson gästtalare på ICT-festivalen

Regional samverkan genom en kommungemensam IT-nämnd i Värmland ger mer IT-nytta till lägre kostnader. Det säger Inge Hansson - IT-chef på Karlstads kommun och "Årets IT-chef 2009" - som är en av gästtalarna på Compare-företagens ICT-festival 24-25 maj.

Inge Hansson är chef för en IT-avdelning med 52 anställda som ger stöd till hela verksamheten i Karlstads kommun fördelad på nio förvaltningar och sju kommunala bolag i en koncern. "Vi bedriver IT-verksamhet på 260 platser, har 7.500 användare och hanterar totalt 37.500 konton för anställda, skolelever och vårdnadshavare", berättar Inge.

IT-avdelningen har under de senaste åren genomgått en intern omorganisation för att ge bättre IT-stöd till verksamheterna. "Vi ska inte bara leverera teknik - vi ska bidra till att utveckla den kommunala verksamheten med hjälp av IT", betonar Inge Hansson som förra året blev utsedd till "Årets IT-chef" inom offentlig sektor (Public IT-director of the year). Utmärkelsen tilldelas "en visionär person tillika trendsättare inom offentlig IT" på ett årligt forum för beslutsfattare inom IT i offentlig sektor.

E-tjänster och E-hälsa är ständigt aktuella frågor för den offentliga IT-verksamheten - så även för Karlstads kommun. "Vi har bland annat valt en opensource-baserad integrationsplattform (Muel) för våra e-tjänster och vi har tagit fram en lösning för säker inloggning inom E-hälsa (Smarta Arbetsplatsen)", berättar Inge Hansson: "Men viktigast av allt är samverkan och samordning mellan kommuner och landsting när det gäller IT-utvecklingen inom vård och omsorg".

Ytterst handlar det om att utnyttja IT som en viktig byggsten i utvecklingen av vården och omsorgen - men det förutsätter e-tjänster där medborgare och vårdgivare kan ta del av all viktig vård- och omsorgsinformation oavsett vem som gett vården.

"Därför behövs regional samverkan - och vi i Värmland har kommit långt jämfört med andra regioner", säger han och ger två exempel:

  • E-hälsa Värmland är ett regionalt samordningsprojekt för vård och omsorg som drivs av landstinget, kommuner och privata vårdgivare.
  • En gemensam drift- och servicenämnd är etablerad för IT-samverkan mellan de 16 kommunerna i Värmland.

"Genom samverkan kan den offentliga sektorn använda befintliga resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt", säger Inge Hansson: "Medborgarna får mer IT-nytta till lägre kostnader - och det blir betydligt lättare att administrera kommande e-tjänster med medborgarinloggning".

Inge Hansson kommer att tala om regional samverkan på Compare-företagens ICT-festival i Inre Hamn tisdag 25 maj kl 13:00.

"Compare har en viktig roll i denna regionala samverkan", säger Inge Hansson och pekar på Compare Testlab och Sätterstrand Business Park på Hammarö: "Här finns en grön IT-miljö som vi kommer att använda - dels för en del av vår egen serverdrift, dels för de kommungemensamma system som kommer att utvecklas inom ramen för IT-nämnden".

............................................

Tio år av samverkan har stärkt Karlstad som Competence Area ICT (Information & Communication Technologies). Det firar Compare-företagen med en gemensam jubileumsvecka 24-28 maj. Läs mer på www.compare.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • compare-partners

Regioner

  • Värmland

Kontakter

Lise Bergqvist

Presskontakt Kommunikatör +46 (0)762-13 88 21

Magnus Bårdén

Presskontakt VD 0708 15 56 65