Pressmeddelande -

Karlstads universitets IT-chef Henrik Holm gästtalare på ICT-festivalen

Utrullningen av Windows 7 på 1.500 datorer. Life Cycle Management. Och säkerheten när allt fler använder mobila enheter. Det är de mest aktuella frågorna för Henrik Holm - chef för IT-avdelningen vid Karlstads universitet som är en av gästtalarna på Compare-företagens ICT-festival 24-25 maj.

IT-avdelningen är sedan 2006 en del av den gemensamma förvaltningen med uppgift att stödja och ge service till universitetets faktulteter och angränsande verksamheter. "Syftet är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för vår utbildning, forskning och samverkan med näringsliv och samhälle", berättar Henrik Holm som är ansvarig för en avdelning med ett 30-tal medarbetare - systemutvecklare, systemadministratörer och tekniker.

Karlstads universitet expanderar och har idag närmare 1.300 anställda och drygt 12.000 studenter. "Vi har ansvar för 1.500 datorer i vårt nätverk, 19 datasalar med 400 tunna klienter och att studentnätet fungerar", berättar Henrik och betonar vikten av standardisering och effektivisering för att klara detta till rimliga kostnader.

Karlstads universitet står nu inför utrullningen av ett nytt operativsystem när Windows XP ska bytas ut mot Windows 7 på alla datorer mot slutet av året.

"Det är ett omfattande arbete som måste genomföras snabbt och effektivt för att inte störa verksamheten", förklarar Henrik Holm samtidigt som han betonar vikten av noggrannhet: "Våra användare måste få med rätt funktioner och tjänster i den nya miljön direkt - annars kan det lätt bli kaos". Detta är för tillfället en av de största frågorna för IT-avdelningen vid Karlstads universitet. "Hur ska vi genomföra utrullningen av Windows 7 så effektivt som möjligt?"

Life Cycle Management är en annan aktuell fråga för IT-avdelningen vid Karlstads universitet.

"Vi svarar sedan tidigare för inköp av standardiserade datorer", förklarar Henrik Holm: "Nu vill vi effektivisera produktförsörjningen ännu mer genom att lägga ut hanteringen på en eller flera leverantörer som tar ansvar för produktens hela livscykel - från leverans, uppackning och installation till säker och miljövänlig skrotning". En styrgrupp arbetar för närvarande med att sätta ramarna - exempelvis livlängd på utrustning och hur många leverantörer ska man ha. Därefter börjar upphandlingen.

En tredje fråga som blir allt mer aktuell för universitetets IT-avdelning är säkerhetsfrågorna när allt fler använder mobila enheter.

"Här står vi inför en allt svårare balansakt - å ena sidan en standardiserad miljö för att nå effektivitet och öppenhet, å andra sidan en större frihet för användaren med begränsningar i öppenheten", konstaterar Henrik Holm.

"Vi behöver leverantörer i vår närhet med kompetens och som alternativ - därför har vi mycket stor nytta av att Compare finns", säger Henrik Holm: "Det är ju betydligt lättare att hitta rätt kompetens via Compare än Eniros gula sidor".

IT-avdelningen vid Karlstads universitet har mer eller mindre dagliga kontakter med ett 25-tal Compare-företag. "För oss är det viktigt att ha tillgång till denna breda kompetens i regionen - i dubbel mening", säger han: "Finns det jobb i närheten lockar det IT-studenter till universitetet som kan bli medarbetare i Compare-företagen som kan bli duktiga leverantörer till oss".

Henrik Holm - chef för IT-avdelningen vid Karlstads universitet - är gästtalare på Compare-företagens ICT-festival i Inre Hamn tisdag 25 maj kl 12:00. Kom och lyssna på honom - och kom gärna med förslag på hur du tycker att Karlstads universitet ska lösa de aktuella frågorna.

........................................................................................

Tio år av samverkan har stärkt Karlstad som Competence Area ICT (Information & Communication Technologies). Det firar Compare-företagen med en gemensam jubileumsvecka 24-28 maj. Läs mer på www.compare.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • compare-partners

Regioner

  • Värmland

Stiftelsen Compare Karlstad är IT- och telekomföretagens samverkansorganisation i Karlstad-regionen. Compare representerar idag cirka 100 företag i Värmland och är en resurs för tillväxt. 

Kontakter

Lise Bergqvist

Presskontakt Kommunikatör +46 (0)762-13 88 21

Magnus Bårdén

Presskontakt VD 0708 15 56 65