Pressmeddelande -

Landstinget och Compare i samarbete kring test av IT-system i vården

Landstinget i Värmland och Stiftelsen Compare Karlstad inleder samarbete kring utveckling av testtjänster för IT-system i hälso- och sjukvården. Syftet är att öka patientsäkerheten och effektivisera landstingets verksamheter.

"Det som behöver testas mer är hur olika IT-system fungerar tillsammans liksom bra metoder och processer vid införande och integration av systemlösningar i vår vardag", säger Hans Karlsson, landstingsdirektör, Landstinget i Värmland.

Hälso- och sjukvården är inne i en mycket expansiv fas när det gäller införande av IT-lösningar. Därför växer behoven snabbt av att testa och kvalitetssäkra både funktionalitet och användarvänlighet innan IT-system tas i drift i verksamheten.

"Vi anser att det finns god kompetens och ett stort intresse hos regionens olika aktörer för att ta sig an denna för hälso- och sjukvården oerhört viktiga utmaning", fortsätter Hans Karlsson.

Testerna av landstingets IT-system kommer att genomföras på Compare Testlab som är en leverantörsoberoende miljö för test och kvalitetssäkring av IT-system i samverkan mellan näringsliv och Karlstads universitet.

Initialt kommer tester att genomföras av landstingets gemensamma vårdinformationssystem Cosmic – bland annat för att definiera hur ett testcenter ska vara utformat till omfattning och innehåll.

Det långsiktiga målet med samarbetet är att tillsammans bidra till att utveckla effektiva och kvalitetshöjande metoder för test av vårdapplikationer med hjälp av vårdaktörer, systemleverantörer och testspecialister inom IT-området.

Presskontakt

Hans Karlsson, landstingsdirektör, Landstinget i Värmland, telefon: 073-082 41 40

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • nordic medtest
  • compare
  • compare-partners

Regioner

  • Värmland

Kontakter

Lise Bergqvist

Presskontakt Kommunikatör +46 (0)762-13 88 21

Magnus Bårdén

Presskontakt VD 0708 15 56 65

Relaterat innehåll