Pressmeddelande -

Markant ökning av IT-studenter till Karlstads universitet

Samtliga IT-utbildningar vid Karlstads universitet ökar, visar nya antagningssiffror som presenteras idag. Att det finns gott om IT-jobb i regionen påverkar förmodligen de blivande studenterna.

"Jag tror att våra studenter har nåtts av branschens budskap att det finns gott om jobb för personer med en IT-utbildning från Karlstads universitet", säger universitetsdirektör Anne-Christine Larsson. "Universitetets samverkan med näringen genom Compare innebär också att studenterna redan under sin studietid här på universitetet får goda möjligheter att knyta kontakt med framtida arbetsgivare".

Antalet antagna studenter till Karlstads universitet totalt sett fortsätter dessutom att öka från en redan hög nivå. 3.037 har fått plats på ett utbildningsprogram som börjar nu i höst.

En ny trend är att alla IT-utbildningar ökar markant. Det gäller såväl dataingenjör som IT-designprogram och civilingenjör med datateknik som inriktning samt programmet webb och multimedia. På vissa inriktningar rör det sig om en 45 procentig ökning jämfört med föregående år.

Karlstads universitet har över 23.000 behöriga sökande till höstens utbildningar och av dessa har nu 12.911 antagits till utbildning (kurs eller program). Förra året antogs 12.449 personer till utbildning. Det är en ökning av antalet antagna personer med 3,7 procent. För landet i helhet fortsätter antalet antagna vid universitetens och högskolornas program och kurser att öka. Det visar ny statistik från VHS, Verket för högskoleservice. 270.000 personer får nu besked om att de antagits till en utbildning under hösten.

I dagarna får alla studenter besked om de kommit in på den sökta utbildningen och de har två veckor på sig att tacka ja. Sista svarsdag är den 1 augusti. Den 8-9 augusti, efter urval två, får de som blivit reservplacerade besked om de kommer in. Trots ett högt söktryck på många av universitetets utbildningar finns det enstaka lediga platser kvar på en del program och kurser. Det går bra att söka i efterhand genom att gå in på http://www.kau.se

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • it-utbildning karlstad
  • compare
  • compare-partners

Regioner

  • Karlstad

Kontakter

Lise Bergqvist

Presskontakt Kommunikatör +46 (0)762-13 88 21

Magnus Bårdén

Presskontakt VD 0708 15 56 65

Relaterat innehåll