Pressmeddelande -

Öppen inbjudan: Bli en del av Nordic MedTest - ett nationellt testcenter för vård-IT

Bilden: Göran Karlström (projektledare) och Sven Wedemalm (Compare Testlab) och Ulf Lidberg (Compare) som delprojektledare är nu igång med projektet Nordic MedTest.

Nordic MedTest inbjuder till informationsmöte med projektmingel om vilka affärsmöjligheter som ett nationell testcenter för vård-IT kan innebära. Mötet är öppet för alla företag (inte bara Compare-företag) och andra som vill veta mer om Nordic MedTest - en gemensam satsning som Landstinget i Värmland, Karlstads universitet och Compare Karlstad gör kring test av IT-system i hälso- och sjukvården.

 • När: Tisdag 6 november kl 16:30 - 18:30
 • Var: Compare Testlab, Sätterstrand Business Park, Hammarö
 • Program: Information om projektet och därefter projektmingel med snittar och drycker.
 • Anmälan: Senast måndag 5 november kl 17:00 via denna länk: http://simplesignup.se/event/15118

Medverkande:

 • Landstinget i Värmland: Hans Karlsson (ordförande i projektets styrgrupp) och Göran Karlström (projektledare)
 • Compare Karlstad: Göran Österman (styrguppen), Ulf Lidberg (delprojektledare), Sven Wedemalm (delprojektledare) och Sven Carlsson (informatör)

Nordic MedTest är en gemensam satsning som Landstinget i Värmland, Karlstads universitet och Compare Karlstad gör kring test av IT-system i hälso- och sjukvården med nationellt stöd från innovationsmyndigheten VINNOVA, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP).

Tillsammans satsar de regionala parterna närmare 20 MSEK i samarbetsprojektet varav 8 MSEK är statligt bidrag från innovationsmyndigheten VINNOVA. Målsättningen är att utveckla och etablera ett nationellt och på sikt ett internationellt testcenter för vård-IT – ett leverantörsoberoende och öppet testcenter där företag i samverkan med landsting och kommuner kan utveckla, testa och på ett säkert sätt införa nya och innovativa IT-tjänster.

Nordic MedTest syftar till:

 • Ökad patientsäkerhet - genom att testa och kvalitetssäkra både funktionalitet och användarvänlighet innan IT-system tas i drift.
 • Mer vård för skattepengarna – genom öppen samverkan mellan IT-användare och IT-leverantörer kring utveckling och införande av nya IT-tjänster i vården.
 • Nya globala affärsmöjligheter – genom att ge svenska vårdgivare och IT-företag en ledande position på en snabbväxande marknad för kvalitetssäkrad eHälsa.

Projektet bygger på att stärka samarbetet mellan IT-användare och IT-leverantörer - med stöd av specialister och forskare inom området - för att tillsammans bygga upp och etablera ett fungerande testcenter för vård-IT:

 • Landstinget i Värmland har kunskap om verksamheten med dess behov och utmaningar - men saknar heltäckande testmiljöer och viss teknisk kompetens vilket ökar beroendet av enskilda leverantörer.
 • Systemleverantörer och företag har den tekniska kompetensen - men saknar den arena och den infrastruktur som krävs för att kunna erbjuda oberoende testning av nya produkter och uppdateringar av existerande system.
 • Compare - med Compare Testlab som oberoende testaktör på en internationell marknad – har kunskap, affärsmodeller och infrastruktur för att kunna erbjuda testtjänster - men saknar kunskap om de specifika behoven inom vården.

Nordic MedTest bygger på nära samverkan mellan alla parter för att nå projektets mål – att skapa en kommersiellt fungerande testverksamhet för branschövergripande innovationer och nya affärsmöjligheter där användarna och kunderna står i fokus.

Välkommen att bli en del av Nordic MedTest - ett nationellt testcenter för vård-IT!

Relaterade länkar

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • nordic medtest
 • compare
 • compare-partners

Regioner

 • Värmland

Stiftelsen Compare Karlstad är IT- och telekomföretagens samverkansorganisation i Karlstad-regionen. Compare representerar idag cirka 100 företag i Värmland och är en resurs för tillväxt. 

Kontakter

Lise Bergqvist

Presskontakt Kommunikatör +46 (0)762-13 88 21

Magnus Bårdén

Presskontakt VD 0708 15 56 65

Relaterat innehåll