Pressmeddelande -

Sjuksköterskor testar diagnos över nätet i Living Lab-projekt

Hur fungerar det att bedöma ett sår via en vårdapplikation i mobilen? Och hur upplevs videoöverföringen? Det testas av sjuksköterskestudenter i ett Living Lab-projekt där Compare Testlab och Karlstads universitet deltar.

Living Lab är ett forskningskoncept för att bygga upp ”levande labb” för användardriven utveckling av ICT-tjänster i samverkan mellan forskning, näringsliv och innovativa miljöer med fokus på användarens ”quality of experience” istället för ”quality of service” på nätverksnivå.

Compare Testlab är tillsammans med Avdelningen för datavetenskap och Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet de svenska parterna i ett skandinaviskt Living Labs-projekt. Projektet syftar till att generera kunskap om hur man skapar innovation inom tjänster, media och infrastruktur genom att bygga vidare på det arbete som redan genomförs i de befintliga miljöerna i Karlstad, norska Stavanger och danska Ålborg.

Det fiktiva scenariot i det nu aktuella testfallet är en patient som befinner sig i hemmet och ringer in via videosamtal för att få råd kring behandlingen av ett sår. Sjuksköterskestudenterna får titta på videon och svara på ett antal frågor kring hur de upplever videoöverföringen och IT som hjälpmedel för att diagnostisera problemet.

I testet kommer sjuksköterskeelever att få se en 30-sekunders smartphone-inspelad video med lite talad information till som sveper över ett antal bilder på sår. Sedan körs applikationen i en emulator (KauNet) i två versioner - en där nätverkskvaliteten är väldigt god och en annan med rejäla störningar. Tanken är att ha tre mätpunkter - en vecka före, direkt i anslutning till experimentet och en vecka efter för att också se hur studenternas förväntningar och åsikter förändras över tid.

Genom Living Lab-projektet kombineras forskning inom en mängd olika discipliner – informatik, psykologi, marknadsföring, eHälsa, media & kommunikation, elektroteknik, informationsteknik och ekonomi & näringsliv.

”Vi vill identifiera och förstå de mekanismer som leder till att något ger värde till en kund eller användare liksom förhållandet mellan detta och den tekniska plattformen för tjänsten”, förklarar Anna Brunström – professor i datavetenskap vid Karlstads universitet. ”Därför är det viktigt att involvera användare i innovationsprocessen – i synnerhet vid utvecklingen av nya IT-infrastrukturtjänster och media”.

Compare Testlab bidrar med kompetens och infrastruktur för test och kvalitetssäkring av de tjänster som ska tas fram. ”Ytterst handlar det om att bygga upp en labbmiljö där vi inte bara testar exempelvis nätkapacitet utan också användarnas upplevda kvalitet i tjänsten”, förklarar Torbjörn Wiger på Compare Testlab.

Övriga parter i projektet är kompetenscentret NettOp (Nettbaserte tjenester) vid Universitetet i Stavanger och Center for Network Planning (CNP) vid Ålborgs universitet. Projektet leds av Jan Frick – professor vid Universitetet i Stavanger. Stavanger Innovation Park (iPark), Greater Stavanger Development och ICT North Denmark (ICTNORCOM) deltar i projektet med konkreta tjänster som ska utvecklas i samverkan med användarna. Projektet finansieras av NordForsk som är ett organ för samarbete om forskning och forskarutbildning i Norden. 

..........

Läs mer om Living Labs-projektet: www.coll-livinglab.org

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • nordic medtest
  • compare-partners

Regioner

  • Värmland

Kontakter

Lise Bergqvist

Presskontakt Kommunikatör +46 (0)762-13 88 21

Magnus Bårdén

Presskontakt VD 0708 15 56 65

Relaterat innehåll