Pressmeddelande -

Staffan Barrefors startar eget och blir Compare-företag

Efter närmare 30 år som anställd i chefsbefattningar i en rad större företag startar Staffan Barrefors eget företag som seniorkonsult och rådgivare till ledningsgrupper. Hans företag Silverryggen Konsult blir samtidigt ett Compare-företag - "för att få kontakter, bygga nätverk och dra nytta av Norge-satsningarna".

Staffan Barrefors beskriver sig som "en resultat- och möjlighetsorienterad person med lång erfarenhet av att leda en affärsverksamhet på en konkurrensutsatt, internationell marknad, så att kunder, personal och ägare känner sig nöjda".

Han har sedan 1979 arbetat i alla konjunkturcykler och hanterat såväl kraftig tillväxt som rejäl inbromsning - oftast i ledande befattningar med helhetsansvar för allt från att etablera nya verksamheter till utlokalisering och outsourcing.

Utvecklingschef, affärsområdeschef, säljchef och konsultchef är några av de titlar Staffan Barrefors haft under årens lopp. Nu vill han lämna personalansvar och fokusera sig på verksamhetsutveckling och förändringsarbete: "Som bollplank och ledningsstöd där jag som seniorkonsult och rådgivare kan göra nytta", förklarar han.

Det nystartade företaget har fått namnet Silverryggen Konsult - efter bergsgorillorna i Afrika där den seniora ledare i flocken kallas "silverryggen" eftersom håret på ryggen är ljust: "Silverryggen står för styrka och senior tyngd som bygger på erfarenhet, kunskap, ärlighet och pålitlighet - det är vad jag själv vill stå för", berättar Staffan Barrefors.

Att Silverryggen Konsult blir intressentföretag i Stiftelsen Compare Karlstad är "en självklarhet", enligt Staffan Barrefors: "Genom mina tidigare arbetsgivare i Karlstad känner jag väl till vad Compare är och står för. Därför erbjuder ett nätverk som Compare unika möjligheter för ett nytt företag som mitt - det ger kontakter, bidrar till marknadsföring (bland annat genom denna nyhetsartikel) och öppnar affärsmöjligheter genom de projekt som Compare driver".

Som exempel pekar Staffan Barrefors på Compares satsningar på Norge-marknaden: "Här gör Compare ett jättebra jobb genom att 'sopa manegen' så att Compare-företagen kan göra 'cirkuskonsterna' - det vill säga affärerna", säger han och betonar vikten av företagens aktiva medverkan: "Här kan vi alla bidra med våra erfarenheter och kontakter för att tillsammans lyckas bättre än om var och en gör det själva".

Staffan Barrefors har själv erfarenhet av en lyckad etablering i Norge på 1980-talet. Han var som förste anställd med och byggde upp en elektronikverksamhet i Halden som efter fem år hade mer än 100 anställda - och som fortfarande finns kvar.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • compare

Regioner

  • Värmland

Stiftelsen Compare Karlstad är IT- och telekomföretagens samverkansorganisation i Karlstad-regionen. Compare representerar idag cirka 100 företag i Värmland och är en resurs för tillväxt. 

Kontakter

Lise Bergqvist

Presskontakt Kommunikatör +46 (0)762-13 88 21

Magnus Bårdén

Presskontakt VD 0708 15 56 65