Pressmeddelande -

Thomas Moberg ny ledamot i styrelsen för Compare Karlstad

Thomas Moberg, platschef för Sogeti Sverige AB i Karlstad, valdes till ny ledamot i styrelsen för Compare Karlstad när stiftelsen höll årsstämma på måndagen. Mats Skoting, TietoEnator, omvaldes till ordförande. Rolf Åström, Perduco, Maria Thörn, TeliaSonera, Thomas Lönner, WM-data, Conny Rexed, Stamford och Carl-Magnus Eriksson, ÅF, omvaldes som ledamöter med Ingrid Ivars, Karlstads kommun, som adjungerad ledamot. Thomas Moberg efterträder Lennart Olsson, Fyrplus, som på årsstämman avtackades efter sina fem år i Compare-styrelsen. Stiftelsen Compare Karlstad är en plattform för samverkan mellan företagen i regionen som arbetar inom ICT (Information & Communication Technology). Med fokus på affärer, etableringar och kompetensförsörjning ska Compare verka för att nå stiftelsens mål – att skapa tillväxt för intressentföretagen. Detta ska uppnås genom att Compare kraftfullt verkar för samverkan mellan intressentföretagen; mellan företag och det offentliga; mellan företag och Karlstads universitet. Compare Karlstad, som etablerades år 2000, står för Competence Area Karlstad men också för Jämför med Karlstad. Stiftelsen har ett 90-tal intressentföretag med sammanlagt närmare 3.000 anställda.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Regioner

  • Värmland

Stiftelsen Compare Karlstad är IT- och telekomföretagens samverkansorganisation i Karlstad-regionen. Compare representerar idag cirka 100 företag i Värmland och är en resurs för tillväxt. 

Kontakter

Lise Bergqvist

Presskontakt Kommunikatör +46 (0)762-13 88 21

Magnus Bårdén

Presskontakt VD 0708 15 56 65