Pressmeddelande -

Volvo IT etablerar testverksamhet på Compare Testlab och blir nytt Compare-företag

Volvo Information Technology AB väljer Compare Testlab som testanläggning för sina energiprojekt. Genom etableringen på Sätterstrand blir Volvo IT samtidigt intressentföretag i Compare.

"Vi arbetar med ständiga energieffektiviseringar men kan som regel inte testa nya idéer i våra egna driftsmiljöer - därför ser vi Compare Testlab som en intressant miljö för att utvärdera och jämföra effekterna av olika åtgärder", förklarar Morgan Ledner som är Security Manager på Volvo IT:s huvudkontor i Göteborg. "På Compare Testlab finns datorhallar som är byggda med den senaste tekniken för energiförsörjning och kyla - och här finns avancerad mätteknik som gör det möjligt att mäta energiförbrukningen på mycket detaljerad nivå".

Volvo IT har tidigare i år anslutit sig till Compares energiprojekt Sätterstrand Power Saving (SÄPOS) som arbetar med energieffektivisering av datorhallar. "Det har gett oss möjligheten att utbyta kunskaper och erfarenheter kring energibesparingar", förklarar Morgan Ledner som nu väljer att etablera Volvo IT:s testanläggning för energieffektivisering av datorhallar på Compare Testlab.

"Långsiktig satsning som börjar ge utdelning"

"Vi hälsar Volvo IT välkomna till Compare Testlab och som intressentföretag i Compare", säger Göran Österman som är verkställande tjänsteman i Stiftelsen Compare Karlstad: "Etableringen bekräftar att den långsiktiga satsningen på Compare Testlab nu börjar ge utdelning - genom vårt energiprojekt och vårt testcenter har vi något som sticker ut och som lockar till både nationella och internationella samarbeten och etableringar".

"Vi är mycket glada över att Volvo IT etablerar sin testanläggning på Compare Testlab", säger Mikael Lundström på Compare som är projektledare i SÄPOS: "Ju fler av de stora aktörerna som är med - desto större utbyte och utväxling får vi i projektet".

TeliaSonera, Tieto och Coromatic är sedan tidigare engagerade i energiprojektet. Andra företag som deltar är Netpower Labs som testar likström för serverdrift, Lumine (tidigare EnerComp) som testar LED-belysning i datorhallar, Hammarö Energi som testar energiåtervinning från datorhallarna och irländska Stratergia som testar en ny teknik för att mäta energiförbrukningen på varje enskild server i ett datacenter. Nyligen har även Nordic Solar anslutit sig som partner i SÄPOS för att testa solceller i kombination med likström för serverdrift.

Volvo IT - en global aktör med 10-tal datacenter

Volvo IT är ett helägt dotterbolag till AB Volvo med drygt 30 kontor och 5.000 anställda i världen varav 3.700 i Sverige. Bland kunderna finns Volvo-gruppen, Volvo Personvagnar, Västra Götalandsregionen, Stockholms stad, Securitas, Din El, Skandia och Assa Abloy. Volvo IT ansvarar för omkring 250.000 kompletta arbetsplatser i ett 60-tal länder i världen som driftas i ett 10-tal datacenter.

Volvo IT har kommit långt när det gäller att energieffektivisera sina datorhallar. I Göteborg - där företaget har två datorhallar på vardera 3.000 kvm - används exempelvis el från vindkraftverk och kyla från havsvatten samtidigt som man arbetar med en rad andra åtgärder för att sänka energiförbrukningen. Men Volvo IT vill gå vidare för att ytterligare stärka sin konkurrenskraft på en tuff IT-marknad där "Grön IT" idag har blivit en självklarhet.

"Varje liten energibesparing i våra datorhallar ger stora miljömässiga och ekonomiska vinster - därför väljer vi Compare Testlab som oberoende testanläggning för att utvärdera och jämföra effekterna av olika åtgärder", fortsätter Morgan Ledner.

Testar idéer som inte kan testas i driftsmiljöer

Genom Compares energiprojekt SÄPOS kommer Volvo IT initialt att genomföra två tester på Compare Testlab - dels om hur lufthastighet och lufttemperatur påverkar energiförbrukningen; dels om hur luftfuktigheten påverkar kylaggregatens effektivitet.

"Det här är idéer som vi inte kan testa i våra driftsmiljöer men som passar bra i en avskild testmiljö som Compare Testlab", förklarar Morgan Ledner.

Som ett led i Volvo IT:s medverkan i energiprojektet har ett större antal servrar donerats till Compare Testlab. "Vi skrotar som regel våra servrar efter tre år - men nu kan de återanvändas i testlabbets datorhall för energitester", förklarar Morgan Ledner: "Ju fler servrar i hallen, desto större likheter med de verkliga förhållandena i våra driftsmiljöer".

Sätterstrand Power Saving (SÄPOS) har två syften - dels att skapa och sprida kunskap om energieffektivisering av datorhallar; dels att genom konkreta åtgärder sänka energiförbrukningen på Compare Testlab med 30 procent. SÄPOS är ett delprojekt inom det svensk-norska Interregprojektet FEM (Förnyelsebar energi, Energieffektivisering och Miljö). www.fem.nu

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • it-säkerthet
  • nordic medtest
  • compare

Regioner

  • Värmland

Kontakter

Lise Bergqvist

Presskontakt Kommunikatör +46 (0)762-13 88 21

Magnus Bårdén

Presskontakt VD 0708 15 56 65

Relaterat innehåll