Pressmeddelande -

Competens får SFI uppdrag i Jönköping

De senaste tio åren har Jönköping stad tagit emot närmare 2 000 invandrare och flyktingar, varav mer än 50 procent av dem har kommit de sista två, tre åren. I ett syfte att öka nyanländas förutsättningar för egen försörjning och delaktighet i det svenska samhället, är Competens ett av de utbildningsföretag som kommer att erbjuda SFI utbildning efter årsskiftet.

Jönköpings län har idag dryga 330 000 invånare och fler än 50 000 av dem är invandrare - d.v.s. födda utomlands eller födda av utländska föräldrar. Av de nyanlända invandrare och flyktingar är majoriteten inte helt oväntat från Irak, följt av Somalia och Serbien-Montenegro.

Competens har arbetat med SFI undervisning i över tio år och har lång erfarenhet av invandrargrupper från både Irak och Somalia, men även från många andra länder. Competens arbetar för att ge människor ökad konkurrenskraft på arbetsmarknaden och erbjuder därför målinriktad, individanpassad kompetensutveckling.

Competens är ett av de tre utbildningsföretag som fått i uppdrag att undervisa SFI med yrkesinriktning för vissa grupper. Utbildningen planeras börja efter årsskiftet och beräknas pågå i minst tre år.

För mer information kontakta:
Annicken Hutchinson, Utbildningschef, Tel 070-331 11 80 annicken.hutchinson@competens.se
Pia Stenberg, Huvudlärare, Tel 076-101 81 40
pia.stenberg@competens.se

Competens är ett utbildnings- och bemanningsföretag med ca 150 anställda och har uppdrag på ett flertal orter runt om i landet. Bolaget startade 1995 och har huvudkontor i Linköping. För närvarande studerar ca 2000 elever vid någon av Competens utbildningsenheter. Läs mer om oss på www.competens.se

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Skåne

Competens är ett utbildningsföretag som värnar kvalitet framför pris. Vi har bedrivit verksamhet sedan 1995 och har representation på flertalet orter runt om i Sverige. Våra kunder finns inom kommuner, stat och det privata näringslivet. Competens är auktoriserade av Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag (SAUF), ett auktoriserat omställningsföretag samt kvalitetssäkrade av Bureau Veritas. 

Kontakter

Camilla Sonnentheil

Presskontakt Marknadschef Marknad 010-516 19 32