Pressmeddelande -

Meritportfölj - grund för snabbare etablering

Den 17 mars 2010 beslutade riksdagen om en ny lag som ska påskynda nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Lagen innebär att Arbetsförmedlingen i samarbete med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer ska genomföra en försöksverksamhet med etableringssamtal för nyanlända under 2010. Försöksverksamheten är en förberedelse inför den nya lagen om etableringsinsatser som träder i kraft den 1 december 2010.

Competens är ett av de företag som har fått i uppdrag av Arbetsförmedlingen att genomföra tjänsten meritportfölj för nyanlända invandrare. Målet med tjänsten är att nyanlända invandrare i ett tidigt skede får sin yrkesklassificering identifierad för att snabbt komma in på arbetsmarknaden. För Competens innebär uppdraget bland annat att kartlägga deltagares utbildnings- och arbetsmarknadserfarenheter, yrkespröva/validera befintliga kunskaper och diverse andra jobbsökar- och arbetshöjande aktiviteter.   

Katarina Bexar som är affärsområdeschef för Competens arbetsmarknadsinsatser har väl dokumenterad erfarenhet av liknande insatser och är förväntansfull inför uppstarten.

- Jag är oerhört glad över att vi fått det här uppdraget - vi har fått full pott på hela upplägget och det gör mig riktigt stolt! Competens är ett otroligt brett företag och vi kan det här. Våra tidigare uppdrag inom bland annat yrkeskompetensbedömning och validering har gett oss en stark grund att stå på. Vi har ett brett nätverk av företag och organisationer och våra tidigare och nuvarande uppdrag inom liknande insatser har gett oss de kunskaper vi behöver för att göra ett riktigt bra arbete.

Det nya uppdraget startar senast under juni månad i Helsingborg, Jönköping, Borås, Trollhättan, Skövde, Göteborg, Uppsala och Norrköping. Uppdraget pågår under 39 veckor med option om 24 månader.

För mer information, kontakta:
Katarina Bexar
076-802 15 35

 

Competens är ett företag inom vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, rehabilitering och omställning. Vi stärker människors och företags konkurrenskraft genom målinriktad och individanpassad kompetensutveckling. Competens har bedrivit verksamhet sedan 1995 och våra kunder finns inom kommuner, stat och det privata näringslivet. Praktik och nära samarbete med arbetslivet är centralt i samtliga tjänster.

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Skåne

Competens är ett utbildningsföretag som värnar kvalitet framför pris. Vi har bedrivit verksamhet sedan 1995 och har representation på flertalet orter runt om i Sverige. Våra kunder finns inom kommuner, stat och det privata näringslivet. Competens är auktoriserade av Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag (SAUF), ett auktoriserat omställningsföretag samt kvalitetssäkrade av Bureau Veritas. 

Kontakter

Camilla Sonnentheil

Presskontakt Marknadschef Marknad 010-516 19 32