Pressmeddelande -

Compodium fortsätter att växa i offentlig sektor med 6 nya kommuner


Trots lättade restriktioner efter pandemin har kommunerna en fortsatt stor efterfrågan på säker digital kommunikation. Flera aktörer inom offentlig sektor är aktiva i olika initiativ, bland annat genom eSam att utvärdera existerande kommunikationsvägar för att säkerställa att regulatoriska krav följs.

-Undersökningar visar att en hög andel av Sveriges företag fortsätter att arbeta hemifrån ett par dagar i veckan även efter pandemin. Att kunna erbjuda flexibilitet i arbetslivet har blivit ett viktigt arbetsgivarvärde och en viktig komponent i att kunna attrahera och bibehålla talanger. Många arbetsplatser var tvungna att ta väldigt snabba beslut för att kunna upprätthålla sin verksamhet och vi ser nu att många av dessa ser över sina digitala plattformar för att garantera en långsiktig lösning och där erbjuder vi ett starkt alternativ, säger Lin Nordström Marknadschef Compodium.

Compodiums säkra kommunikationsplattform, vilken innehåller säker kalenderinbjudan, säkra meddelanden, säkra videomöten, digital signering och visselblåsarfunktion, används redan av fler än 100 av Sveriges kommuner och regioner. Compodium fortsätter att ha en stark tillväxt inom offentlig sektor och har nu skrivit avtal med ytterligare 6 kommuner genom kommunalförbundet Göliska IT och Compodiums partner Certezza.

Göliska IT är ett kommunalförbund som ägs av Lidköping, Skara, Vara, Götene, Essunga och Grästorps kommuner och är de sex kommunernas sammanslagna IT-avdelning. Göliska har nu valt att implementera Compodiums säkra meddelande- och videomötestjänst som deras framtida säkra kommunikationsalternativ för samtliga sex kommuner och för kommunalförbundet.

-Det finns en stor efterfrågan att kommunicera digitalt med andra kommuner, myndigheter, internt i kommunen och även med invånare och näringsliv på ett säkert sätt. Tjänsten uppfyller samtliga våra krav och är väl förberedd för att även kunna användas till bland annat SDK och digital post. För oss är det givetvis även viktigt att tjänsten som vi använder uppfyller lagkrav som exempelvis GDPR. Nu ser vi fram emot att gå vidare med att implementera tjänsterna Compodiums säkra meddelande- och videomötestjänst för att effektivisera både den interna och externa kommunikationen, säger Jonas Dahlin, Digitaliseringsstrateg Vara kommun och Sara Salegård, Digitaliseringsstrateg Skara kommun

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Compodium grundades 1997 med missionen att leverera tillförlitliga, digitala samarbetslösningar för organisationer, företag och myndigheter. Compodiums säkra kommunikationsplattform erbjuder tjänster med stark autentisering för att säkerställa de regulatoriska krav som finns för känsliga personuppgifter. En av dem är bolagets flaggskeppsprodukt Vidicue - en säker, krypterad och autentiserad videomötestjänst, såväl som tjänster inom säkra meddelanden, digital signatur och visselblåsarfunktion. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige, med internationell verksamhet i Storbritannien, USA, Nederländerna och Sydafrika.

Compodium är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: COMPDM). För mer information, www.compodium.com

Compodium är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: COMPDM). För mer information, www.compodium.com

Kontakter