Pressmeddelande -

Ny ikon för Agenda 2030:s viktigaste löfte: Ingen ska lämnas utanför

Idag träffas världens ledare i FN:s generalförsamling i New York för ett toppmöte om Agenda 2030 och genomförandet av Globala målen för hållbar utveckling. Samtidigt lanserar Forum Syd och CONCORD Sverige en helt ny ikon för agendans viktigaste löfte – att ingen ska lämnas utanför (Leave No One Behind).

Med en ikon för agendans mest centrala åtagande om inkludering hoppas initiativtagarna ge uppmärksamhet och skjuts framåt i arbetet med global hållbar utveckling.

Ikonen är framtagen i ett samarbete mellan biståndsplattformen CONCORD Sverige, Forum Syd och kommunikationsbyrån The New Division. The New Division var de som skapade den välkända designen för de 17 Globala målen som gett ett visuellt språk som underlättat kommunikationen och ökat kännedomen om Agenda 2030.

- De Globala målen är helt centrala för allt arbete inom FN och det är glädjande att många regeringar och företag idag lägger upp handlingsplaner utifrån de 17 målen. När nu medvetenheten om agendan ökar är det viktigt att komma ihåg att dess viktigaste drivkraft är att den handlar om människors liv. Vår symbol förstärker detta medmänskliga engagemang och påminner oss om att vi inte får glömma någon, att alla måste ha en röst i utvecklingen, säger Jakob Trollbäck, vd för The New Division.

CONCORD Sverige och dess medlemsorganisationer arbetar med att öka medvetenhet om kärnan i Agenda 2030, att all politik och alla förändringar alltid ska se med utgångspunkten att de som lever i diskriminering ska prioriteras.

- Ikonen visar på inkludering och att Globala målen handlar om människor. Det är en enkel och ren symbol som inte exkluderar. Alla människor har ett huvud och en kropp. Sedan kan vi skilja oss åt. Färgerna symboliserar olikheter. Det runda hjulet står för enhet och att vi alla behövs för att nå en positiv förändring. Vi har alla samma rättigheter, säger Sofia Svarfvar, policysamordnare på CONCORD Sverige som lett arbetet med ikonen.

Att ”ingen ska lämnas utanför” innebär att de framsteg som görs ska omfatta alla grupper som idag är missgynnade, marginaliserade och diskrimineras i utvecklingen.

- Genom att ta fram en ikon för åtagandet Ingen ska lämnas utanför vill vi visa på det absolut nödvändiga i att arbeta mot ojämlikhet och exkludering på alla olika nivåer i samhället - från det lokala till det globala. Löftet om att ingen ska lämnas utanför handlar om att göra aktiva val för att nå grupper i samhället som lever i utsatthet eller är diskriminerade, säger Micah Grzywnowicz, internationellt sakkunnig på RFSL, som också är på plats i New York.

Världen har nu drygt tio år på sig att nå de sjutton utvecklingsmål som man enades om 2015. Men det ser inte ljust ut för flera av målen. För en del går utvecklingen till och med bakåt. Antal människor som lever i hunger ökar. Det gör också den ekonomiska ojämlikheten i många delar av världen. Barn och ungas möjligheter att få tillgång till bra undervisning ges inte tillräckliga resurser. Att arbeta mot strukturella hinder för jämställdhet är en motvindsfråga globalt.

På toppmötet i New York ska världens ledare åter bekräfta Agenda 2030 med en politisk deklaration. Länder åtar sig att fokusera på de som lever i störst fattigdom och marginalisering i handling och politik. Varje land har uppmanats att ta fram åtaganden som ska påskynda genomförandet.

- Vi uppmanar världens ledare att skynda på arbetet med Globala målen. Det är dags att prioritera agendans viktigaste åtagande; att ingen ska lämnas utanför, säger Anna Stenvinkel, generalsekreterare på Forum Syd.

Projektet har finansierats av Sida. Frågor och svar om projektet finns tillgängligt på vår hemsida.


Vi vill tipsa om följande personer som är på plats i New York under veckan:

Sara Österlund, senior rådgivare SRHR, RFSU

Micah Grzywnowicz, internationellt sakkunnig, RFSL

Clara Helgesson, policyrådgivare, Act Svenska kyrkan

Jakob Trollbäck, grundare och vd, The New Division

Kontakt:

Christina Wassholm, kommunikationsansvarig, CONCORD Sverige, tel: 070-405 32 28, christina.wassholm@concord.se

Calle Strand, kommunikationsansvarig, The New Division, tel: 0739-85 53 53, calle@thenewdivision.world

Ämnen

  • Bistånd

Kategorier

  • ingen ska lämnas utanför
  • leave no one behind
  • hållbar utveckling
  • globala målen
  • sdg summit
  • sdg
  • agenda2030
  • utvecklingssamarbete
  • post-2015

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 69 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.

Kontakter

Christina Wassholm

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070-405 32 28