Forum för Palliativ cancervård 2008

Tid 9 September 2008 – 11 September 2008

Plats Bonnier Conference Center Stockholm

På konferensen får du ta del av de senaste kunskaperna om hur en patient bäst vårdas i livets slutskede. Frågor som förbättrad smärtanalys och effektiv smärtlindring vid cancerrelaterad smärta diskuteras av överläkare Ulla Martinsson samt brytpunkter i livet slutskede samt varför mår patienten illa, mer information besök vår hemsida http://www.conductive.se/Palliativcancervard.htm

Kontakter

Ebba Slunge

Presskontakt