Pressmeddelande -

Effektiv dagvattenhantering, konferens 14-15 april

Detaljplanering, vattendirektiv och kvalitetskrav

Problemställningarna är många när man pratar om dagvattenhantering. Klimatets förändring påverkar flera av dem och gör arbetet mer komplext. För att klara av utmaningarna krävs kontinuerlig vidareutveckling och tillfredställande verktyg för dig i din verksamhet.

Att hantera dagvattenfrågorna på ett ineffektivt sätt kan bli en kostsam affär! Skaffa dig förutsättningar att göra det dagliga arbetet enklare!

På konferensen Effektiv dagvattenhantering kommer du att få lyssna till verkliga case och konkreta lösningar på problem som du enkelt kan applicera på din egen verksamhet.

Du får svar på:
• Hur du hanterar översvämningsproblematik
• Hur du gör för att hantera dagvattenfrågan smartast vid detaljplaneringen
• Hur man taxerar för hanteringen av dagvattnet på ett korrekt och rättvist sätt
• Hur du skapar en åtgärdsplan med riktlinjer och mål för verksamheten

För fullständigt program och mer information, klicka här!

Ur programmet

Problematiken kring dagvattenhantering – att skapa struktur
Lars Rohdin
Projektledare Vatten- och avfallsverksamheten
Härryda kommun

Effektiv detaljplanering för fungerande dagvattenhantering
Lars-Erik Widarsson
Dagvattenspecialist
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Så arbetar du effektivt med översvämningsproblematik
Lars B Johansson
Chef miljöförvaltningen
Södertälje kommun

Fördjupning
Kostnadseffektiv och optimal utformning av dagvattenanläggningar – bättre rening och utjämning av flöden
Under ledning av Benny Adén från U-WATER

För fullständigt program och mer information, klicka här!

 Välkommen på konferens!

 

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • vattenmyndigheten
 • översvämning
 • va-chef
 • rättvis avgiftsfördelning
 • effektiv detaljplanering
 • dagvattenanläggning
 • dagvattentaxa
 • dagvattenlösningar
 • översvämningsproblematik
 • nyexploatering
 • dagvattenhantering

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Kontakter

Ebba Slunge

Presskontakt