Pressmeddelande -

Framgångsrik matematikundervisning på gymnasiet, 12-13 april

Praktiska metoder för ditt klassrum som väcker motivation och skapar förståelse

De flesta elever är idag tyvärr betydligt sämre på matematik än de skulle behöva vara och enligt den granskning Skolinspektionen genomfört får många gymnasieelever inte den undervisning de har rätt till.
Som lärare har du en ansvarsfull uppgift som kräver engagemang och du arbetar redan hårt. För att klara utmaningen krävs en kontinuerlig vidareutveckling och tillfredsställande verktyg.

Det är hög tid att fokusera på moderna undervisningsmetoder som fungerar!

Vikten av en kompetent lärare i matematik går inte nog att understryka. Under konferensen Framgångsrik matematikundervisning på gymnasiet kommer du att få lära dig hur du på bästa sätt tillgodoser elevernas undervisningsbehov och hur du hjälper dina elever att nå målen.

På konferensen får du svar på:
• Hur väcker du lust och motivation för matematiken?
• Vilka arbetsmetoder fungerar bäst i praktiken?
• Vad finns det för spännande och motiverande verktyg?

För fullständigt program och mer information, klicka här!

Ur programmet

Passion för matte – lyckade exempel från klassrummet
Attila Szabo
Doktorand, institutionen för MND vid SU
Matematikutvecklare, Stockholms Stad

Väck lust och motivation – matematik är roligt när man förstår!
Kicki Thorell
Matematiklärare
Rudbecksskolan
Sollentuna

Hur kan ny teknik öka elevernas motivation och därigenom förbättra deras resultat?
Mikael Bondestam
Matematiklärare
Polhemskolan
Gävle

Workshop
Matematiska aktiviteter som stimulerar till lust, intresse och kreativitet
Under ledning av Krister Larsson

För fullständigt program och mer information, klicka här!

Varmt välkommen!

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • laborativ matematik
 • matematiksvårigheter
 • matematik
 • matematik+gymnasiet
 • matte+gymnasiet
 • kunskapspriset
 • inlärning
 • ig matematik
 • ig matte
 • laborationer
 • laborativt materiel
 • matematikverkstad
 • utomhusmatematik
 • praktisk matematik
 • matematiska lekar
 • matematiska aktiviteter
 • inspiration + matematik
 • sokratiska samtal
 • lärarpris
 • undervisning
 • motivation
 • motivera elever
 • barn matematik
 • matematik kurs
 • matematik kurser
 • spel matematik
 • träna matematik
 • undervisning matematik
 • matematikundervisning
 • gymnasium+matematik
 • gymnasium+matte
 • entreprenöriell undervisning
 • entreprenöriellt lärande
 • entreprenöriell matematik
 • prata matte
 • prata matematik
 • problemlösning+matematik
 • problemlösning+matte
 • undervisning+matte
 • mål matematik
 • mål matte
 • matematik a
 • matematik+svaga elever
 • motivera matte
 • motivera matematik
 • matematik traditionell undervisning
 • släpp matteboken
 • framgångsrik matematikundervisning
 • attila szabo
 • matte i telefonen
 • matte+iphone
 • matte+appar
 • matte+youtube
 • matematik i telefonen
 • matematik+iphone
 • matematik+appar
 • matematik+youtube

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Kontakter

Ebba Slunge

Presskontakt