Pressmeddelande -

KPI för facility management - 29-30 september

Vet du hur du effektiviserar dina Facility Managementtjänster?

Optimala stödtjänster är en förutsättning för att ett företag skall kunna fokusera på kärnverksamheten. Genom att mäta och utvärdera kan du öka såväl effektivitet som lönsamhet i dina FM-tjänster. Med hjälp av nyckeltal kan du dessutom påvisa hur FM tillför värde till kärnverksamheten. På så sätt kan du ta in frågan om Facility Management i styrelserummet. Men vet du hur du ska lyckas?

På konferensen Nyckeltal för Facility Management får du lära av praktikfall som har lyckats effektivisera sina tjänster och ökat statusen på sin FM-organisation. Det är ett utmanande arbete som ger stora resultat, lär dig av andra så slipper du uppfi nna hjulet på nytt. Oavsett om du har en outsourcing eller en inhouselösning, om du har integrerade FM-tjänster eller plockar russinen ur kakan bland leverantörer är detta konferensen för dig.Missa inte årets viktigaste Facility Managementkonferens.

Här får du förutsättningar för att lyckas!

Elin Storm
Projektledare


Key Performance Indicators, KPI, eller nyckeltal är de effektivaste verktygen för att ta tempen på din FM-organisation. Med rätt nyckeltal får du det bästa riktvärdet för var och vad du skall förändra och förbättra.


Fullständigt program finner du här...

Ur programmet:


Hur mäter man i den interna FM-organisationen?
Purchasing Director
Sture Karlsson
Tetra Pak Kundcase

KPI för samverkan – så mäter du tillsammans med din leverantör i en outsourcingrelation
Carl Dahlén
Business Unit President
Coor Service Management

Effektivare verksamhet och Facility Management genom kvalitetssäkrade nyckeltal
Jörgen Emanuelsson
Ekonomichef
Svenska kyrkan

Workshop
Nyckeltal i praktiken – att mäta och påvisa värdet av
Facility Management
Workshopen leds av Magnus Kuchler,
FM-konsult och partner på Ernst&Young

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • nyckeltal
  • kpi
  • lokalvård
  • stödtjänster
  • facility management
  • facility services

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. 

Kontakter

Ebba Slunge

Presskontakt