Kurs i Stockholm, Konflikthantering och besvärliga beteenden, 12-13 mars 2012

Pressmeddelande -

Kurs i Stockholm, Konflikthantering och besvärliga beteenden, 12-13 mars 2012

Konflikthantering och besvärliga beteenden

Kurstillfälle: 12-13 mars, 28-29 augusti och 5-6 december 

”En av de bästa kurser jag har gått”
Verksamhetschef, Landstinget i Jönköpings

Tack! En mycket konkret och bra kurs som jag kommer att ha användning av i mitt arbete. Mycket bra och kreativa ledare”
Utbildningsledare, Norrtälje utbildningscentrum

”Den bästa kurs jag någonsin gått”
Driftavdelningen, Uddevalla hamn

”Mycket bra och givande kurs som gett mig mycket. Jag kommer att rekommendera kursen till andra!”
Teknik- och projektchef, Motala Train

Välkommen till en problemlösande kurs som inte bara ger dig verktyg för ditt dagliga arbete – du får dessutom göra en Extended DISC personanalys som kartlägger ditt beteende för att öka din medvetenhet om hur just du beter dig, hur du påverkar andra och hur andra kan påverka dig.

Extended DISC – Personanalys
Unikt för denna konflikthanteringskurs är att alla deltagare genomför en Extended DISC personanalys inför kursen. Det individuella resultatet delas ut och studeras under kursen. Extended DISC är ett verktyg för att analysera beteenden med syfte att bidra till individens eller teamets utveckling. DISC-teorin har fått sitt namn från de fyra grundbeteendena Dominant, Influerande, Stabiliserande och Kompetenssökande.

DISC-baserade verktyg är idag ett av världens mest accepterade och använda för beteendeanalys.

Klicka på länken för att komma till programmet: http://www.conductive.se/assets/pdf/kur72.pdf 

Programmet

Konflikthantering
• Varför uppstår en konflikt?
• Olika former av konfl ikter och reaktioner
• Försvarsmekanismer
• Så identifierar du de aktiva ingredienserna i en konflikt
• Ditt eget sätt att hantera konfl ikter
• Verktyg för att hantera individ- och gruppkonfl ikter

Besvärliga individer och beteenden
• Vad är beteende och hur relaterar det till våra attityder och värderingar?
• Ditt eget naturliga och anpassade beteende
• Hur påverkar ditt beteende andra och hur påverkar deras beteende dig?
• Besvärliga beteenden kontra besvärliga personer – vad beror de på och hur ska du hantera dem?
• Agera rätt i laddade möten och svåra situationer

Kommunikation och svåra samtal
• Nycklar till lyckad kommunikation – så kan du stärka kapaciteten för tidig problemlösning
• Hitta rätt kommunikationskanal baserat på din mottagares beteende
• Så hanterar du olikheterna i gruppen och gör dem till tillgång istället för hinder
• De olika rollerna i konfl ikthantering
• Ditt eget beteende påverkar andra – välj rätt kommunikation!

Ämnen

 • Utbildning

Taggar

 • värdering
 • extended disc
 • samarbete
 • samspel
 • team
 • samtal konflikt
 • samtal kollega
 • samtal+ ledare
 • besvärliga samtal
 • besvärlig individ
 • besvärliga beteende
 • individkonflikt
 • gruppkonflikt
 • konflikthantering
 • konflikt
 • formell
 • informell
 • chef
 • kollega
 • personanalys
 • personalansvar
 • ledarstil
 • ledarskap
 • ledare
 • kurs
 • conductive
 • konferens
 • utbildning

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Presskontakt

Ebba Slunge

Presskontakt