Kurs i Stockholm, Ledare men inte chef, 29-29 maj 2012

Pressmeddelande -

Kurs i Stockholm, Ledare men inte chef, 29-29 maj 2012

Ledare men inte chef, kurs i Stockholm 2012

Kurstillfällen: 28-29 maj och 23-24 oktober

Du är en nyckelspelare med en ledarroll men saknar en formell chefsbefattning. Kursen Ledare men inte chef lär dig hur du kombinerar ledarrollen med medarbetarrollen och ger dig konkreta verktyg för att hantera denna balansgång!

”Jättebra kurs! Roligt, intressant och kul med de olika övningarna. Går gärna en kurs igen med dem som kursledare”
Administratör, Loomis Sverige AB

”Riktigt bra övningar/uppgifter!”
Flödesledare, Atlas Copco Rock Drills

Kursen uppfyllde absolut mina förväntningar. Jag har fått med mig många bra verktyg.”
Biträdande verksamhetsledare, Socialtjänst och arbetsmarknads förvaltningen

”Mycket bra och givande kurs! Bara massa + + +”
Lärare, Norrtälje Utbildningscentrum

Klicka på länken för att komma till programmet: http://www.conductive.se/assets/pdf/kur75.pdf

Programmet:

Formellt och funktionellt ledarskap – vad skiljer en ledare från en chef?
• Ledarens roll i olika organisationer
• Hur leder du en grupp utan att vara formell chef?
• Relationen ledare och chef – hur förhåller sig din ledarroll till din chefs roll?

Ledarens ansvar, inflytande och gränser
• Hur fungerar en ansvarsfunktion utan personalansvar?
• Lojalitetskonflikter och att sitta på flera stolar
• Den svåra konsten att se och sätta gränser

Vem är du och vilken roll har du i ditt team?
• Olika ledarstilar och roller och dess betydelse för verksamheten och medarbetarna
• Så går du från en i gänget till ledare
• Hur bygger du förtroende för dig och ditt ledarskap?
• Varför andra inte agerar som du förväntar dig och hur du använder den olikheten på ett positivt sätt

Kommunikation och motivation
• Hur skapar du en fungerande dialog med chefer och kollegor?
• Så blir du bättre på att kommunicera ditt budskap
• Hur hanterar du olika personlighetstyper?
• Verktyg för konflikthantering och problemlösning – så vänder du negativa attityder

Ämnen

 • Utbildning

Taggar

 • konferens
 • conductive
 • kurs
 • ledare
 • ledarskap
 • ledarstil
 • personalansvar
 • personanalys
 • kollega
 • chef
 • informell
 • formell
 • konflikt
 • konflikthantering
 • gruppkonflikt
 • individkonflikt
 • besvärliga beteende
 • besvärlig individ
 • besvärliga samtal
 • samtal+ ledare
 • samtal kollega
 • samtal konflikt
 • team
 • samspel
 • samarbete
 • extended disc
 • värdering
 • utbildning

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Presskontakt

Ebba Slunge

Presskontakt