Pressmeddelande -

Nyckeltal för ekonomer i socialförvaltningen, konferens i Stockholm 5-6 februari 2013

Jämför ni äpplen med päron?

Kan du jämföra din kommun med andra på ett rättvisande sätt? Många kommuner undrar över hur de ligger till jämfört med sina grannar. Nyckeltal ger dig en bra indikation om hur ni ligger till och var ni är på väg. Nyckeltal hjälper dig att ta kontroll över verksamheten och ger dig en möjlighet att styra mot uppsatta mål.

Hur kan du ta hjälp av nyckeltalen för att göra en så rättvis resursfördelning som möjligt?
Genom att noga mäta och styra din verksamhet kan du optimera resurserna och göra en rättvis fördelning av de medel som finns tillgängliga. På den här konferensen får du konkreta verktyg för att arbeta med mätning och styrning av din verksamhet.

För mer information och fullständigt program, klicka här!

DU FÅR LÄRA DIG:
• Rätt nyckeltal på rätt sätt
• Att göra rättvisande jämförelser
• Praktisk resursfördelning

DU KOMMER BL.A. FÅ LYSSNA TILL:
Se till att din organisation använder rätt nyckeltal på rätt sätt
Myrna Palmgren, optimeringsexpert, Region Skåne

Visioner och verkligheter – hur får jag in nyckeltalen i min dagliga verksamhet?
Tomas Ahlin, verksamhetsansvarig, försörjningsenheten, Borlänge kommun

Så kan du jämföra din kommun med andra på ett meningsfullt sätt
Anders Norrlid, kanslichef, Rådet för främjande av kommunala analyser

För mer information och fullständigt program, klicka här!

Varmt välkommen på konferens!

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • ekonom
 • socialförvaltningen
 • kpb
 • kostnad per brukare
 • resursfördelning
 • nyckeltal
 • sroi
 • social return on investement
 • ekonomiska nyckeltals-konferens
 • ekonomi + kommun
 • kostnad + kommun
 • budget + kommun
 • nyckeltal + kommun
 • socialtjänst
 • socialen
 • ekonom + kommun
 • controller + kommun
 • kpi + kommun
 • resursfördelningssystem inom social omsorg
 • ensolution
 • kpi
 • kpi + socialförvaltningen
 • kpi + socialtjänsten
 • nyckeltal + omsorg
 • ekonomiska lösningar
 • sociala insatser
 • budgetverktyg
 • mät & styr
 • myrna palmgren
 • kef
 • kommunalekonomernas förening
 • kommek

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Kontakter

Ebba Slunge

Presskontakt