Pressmeddelande -

Patientfokuserad produktionsplanering 20-21 september

Patientfokuserad Produktionsplanering inom sjukvården

Förändring innebär inte alltid förbättring, men i det här fallet är det precis vad det är. Att arbeta med produktionsplanering inom sjukvården är ett sätt att garanterat minska väntetider och effektivisera verksamheten. Det medför även att du tydligt kan påvisa förbättringarna. Visst kan det vara obekvämt att förändra fl öden och processer, men för att få så effektiv verksamhet som möjligt är det ett måste.

Bli effektivare, minska väntetider och få en trevligare arbetsplats. Hur skall du planera, mäta och följa upp din verksamhet

Inom industrin är det ett krav för överlevnad att planera sin verksamhet på ett strukturerat och överskådligt sett. Att arbeta med funktionella nyckeltal skapar transparens och påvisar var man skall förändra och förbättra. Hur identifi erar man resursbehovet för optimal fördelning? Hur skall man nyttja personalen och lokalerna så effektivt som möjligt? Detta kan bara göras om man vet hur man planerar och följer upp.

Varför skall du prioritera att gå på konferens?

Produktionsplanering inom sjukvården har bedrivits med mycket gott resultat på fl era platser under fl era år. Nu när kraven höjts på kortare väntetider gäller det att ta möjligheten att lära av de som har erfarenhet och kunskap. Här får du träffa och lyssna till de som lyckats inom området

För fullständigt program, klicka här:

Punkter ur programmet:

Nominerade till Guldskalpellen 2010
Simulering av operationsverksamhet – verktyg för att resursfördela och optimera flöden?
Martin Holmer
Verksamhetschef
Operations-och intensivvårdsavdelningskliniken
Länssjukhuset Ryhov
&
Krisjanis Steins
Universitetsadjunkt, itn
Linköping University

Nominerade till Guldskalpellen 2010
Mälarsjukhusets förändringar och förbättringar för att öka patientgenomströmningen
Marjut Sohlman
Överläkare i Ortopedi, verksamhetschef Ortopedkliniken
Mälarsjukhuset / Kullbergska Sjukhuset

10 års erfarenhet av att arbeta med produktionsplanering – vad är viktigt för att lyckas?
Dan Eriksson
Verksamhetschef
Ortopedkliniken, Oskarshamn

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • lean
  • lean sjukvård
  • sjukvården
  • processförbättring

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar.

Kontakter

Ebba Slunge

Presskontakt