Pressmeddelande -

STYRELSEN FÖR CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL.), NOTERAT PÅ NGM EQUITY, LÄMNAR FÖLJANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2008

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=48964


(NGM:CONF B)

Periodens siffror i sammandrag:

* Total försäljning minskade med -4,6% till 34,8 (36,4) MSEK
* EBITDA ökade till 2,0 (1,7) MSEK
* Rörelseresultatet ökade till 0,5 (0,0) MSEK
* Rörelsemarginalen ökade till 1,7% från neg
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,2 (-0,2) MSEK
* Resultatet efter skatt uppgick till 0,4 (0,0) MSEK
* Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00) SEK
* Kvartalsrapporten i sin helhet bifogas som PDF

För mer information kontakta

Fredrik Hiort af Ornäs
CEO, Confidence International AB
fredrik.hiort@confidence.se
08-620 82 00

Mats Wahlgren
Informationsansvarig
mats.wahlgren@confidence.se

(För fullständig rapport se bifogad fil.)


Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena modern IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Confidence erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand, IT infrastruktur och server management. Antalet medarbetare är ca 150. Confidence är noterat på NGM sedan 1998. http://www.confidence.se

 

 

 

Ämnen

  • Data, Telekom, IT