Gå direkt till innehåll

Investeringslunch

Tid 25 November 2008 10:45 – 13:00

Plats Albihns, Linnegatan 2, Stockholm

CONNECTs aktuella företag presenterar inför investerarnätverk. Bolagen har genomgått CONNECTs Språngbrädeprocess. AliasSmith AB Alkoholdrycker VivaVille Sweden AB Internet & handel White Angel AB Konsument sportartiklar BROMANoDELL AB Sportutrustning Axcentua Pharmaceuticals AB Biotech/Läkemedel CombuTech AB Verkstadsindustri (VVS) Scint-X AB Röntgenanalys/-diagnostik

Kontakter

Marcus Nordanstad

Marcus Nordanstad

Presskontakt Verksamhetsledare Connect Sverige Region Väst 0739-603258
Marie Wiklund

Marie Wiklund

Presskontakt VD Region Norr 0703 – 37 31 13
Charlotte Persson

Charlotte Persson

Presskontakt VD Connect Sverige Region Syd Skåne 070-2382437
Arvid Callin Nerdal

Arvid Callin Nerdal

Presskontakt VD Connect Sverige Region Uppsala Region Uppsala 070-774 51 29‬

Connect matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet

Connect stimulerar utvecklingen av tillväxtföretag matchar entreprenörer med kompetens och kapital genom att bygga nätverk mellan tillväxtföretag, det etablerade näringslivet, professionella rådgivare, finansiärer och akademien. Connect arbetar med beprövade tillväxtprocesser som vänder sig till tillväxtföretag i olika faser.

Connect Sverige Nationellt nyhetsrum
Malmskillnadsgatan 32
111 51 Stockholm
Sweden