Pressmeddelande -

Connectel, ny godkänt leverantör inom Kammarkollegiets ramavtal för kommunikationstjänster

Från och med första januari 2019 är Connectel en av de fem utvalda leverantörerna inom ramavtalet för kommunikationstjänsters fjärde område "samarbetslösningar". Det är första gången Connectel har försökt bli leverantörer inom ett ramavtal och är nu en av leverantörerna tillsammans med Telia, IP-Only, Tele2 och Telenor.

Connectel har sedan innan ramavtalet kunder inom offentliga sektorn och att bli leverantör enligt ramavtalet kan ses som att företaget nu tar ett fullt steg in i den offentliga sektorn. Att jobba både med offentliga och privata organisationer ställer olika krav på leverantörer. En sak har alla organisationer gemensamt; behovet av en kvalitativ plattform som tar säkerhet på största allvar. Dessa var också krav som ställdes för att en leverantör skulle få bli inkluderad inom ramavtalet. Därför kan man se ramavtalet som en kvalitetsstämpel som placerar Connectel på samma nivå som Sveriges största företag inom telekommunikation.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Datorer, datateknik, programvaror

Kategorier

  • kontaktcenter
  • kundkontakt
  • offentlig upphandling
  • ramavtal
  • offentlig sektor

Connectel levererar en kontaktcentersplattform till några av Skandinavians största företag. Företaget startades 2008 av bröderna Leijon i Uppsala och började som ett konsultföretag inom IT och telekom. Med tiden uttryckte kunder ett behovet av en plattform som kunde hjälpa dem hantera all kundkommunikation. TIllsammans med dessa kunder utvecklades Connectel till vad det är idag; leverantörer av ett av marknadens mest flexibla mjukvaror. Det är kombinationen av optimistisk inställning och expertis som gör det möjligt för Connectel att göra vad konkurrenter inte kan.

Presskontakt

Robin Leijon

Presskontakt Partner +46 70-270 37 50

Jens Leijon

Presskontakt Founder Operations Leader +46 704 44 79 00

Relaterat innehåll