Pressmeddelande -

Sparbanksstiftelsen Alfa beviljar stöd för CONNECT Västs projekt ”Tillväxt Skaraborg”.

CONNECT Väst har beviljats bidrag från Sparbanksstiftelsen Alfa för att arrangera frukostmöten i syfte att sammanföra näringsliv och akademi. Satsningen avser att skapa mötesplatser mellan näringslivet och akademin med målsättningen att lyfta frågor kring entreprenörskap genom en serie av frukostmöten i de kommuner som CONNECT Väst verkar.

Genom att sammanföra näringsliv med akademin vill vi öka intresset för entreprenörskap och tillväxtfrågor i befintliga företag i området och informera om vilka möjligheter till stöd som finns att tillgå. Personer från näringslivet får regelbundet en naturlig anledning att möta akademin (Högskolan i Skövde) för att knyta kontakt med lärare och studenter. Samtidigt får Högskolan i Skövde en unik möjlighet att presentera områden där samverkansmöjligheter med näringslivet eftersträvas.

Genom att presentera aktuella talare i kombination med att informera brett i våra respektive nätverk är vår målsättning att under dessa möten inspirera företagare till åtgärder för att öka deras tillväxt.

För mer information kontakta:

Karl Malmström, VD CONNECT Väst, telefon 0739-414 758
Lotten Svensson, Tillväxtcoach CONNECT Väst/Skaraborg, telefon 0739-414 768
Leif Ekbom, Bankdirektör Swedbank, telefon 0500-46 70 00

Ämnen

 • Företagande

Taggar

 • connect
 • connect väst
 • entreprenör
 • företagare
 • företagsaccelerator
 • näringsliv
 • tillväxtföretag
 • frukostmöte näringsliv och akademi
 • skaraborg
 • sparbanksstiftelsen alfa
 • samverkan näringsliv och akademi
 • mötesplatser

Regioner

 • Västra Götaland

CONNECT Väst är en ideell och oberoende organisation utan egna vinstsyften. Vi sammanför entreprenörer och tillväxtföretag med företagsutvecklande resurser som kompetens och kapital. I våra processer möts entreprenörer och näringsliv för affärsutveckling, nätverkande, investeringar och kompetensutveckling. Dessa mötesplatser skapar snabbare tillväxt och fler arbetstillfällen i Västsverige.

CONNECT Väst omfattas av sex regioner som har fler än 3 600 aktiva personer. Aktörerna i nätverken är entreprenörer, företagsledare, riskkapitalbolag och privata investerare och ett flertal betydelsefulla företag och organisationer från Sveriges näringsliv. CONNECT är ett affärsnätverk efter en modell från San Diego för att främja affärsutveckling i tillväxtföretag.

Presskontakt

Marcus Nordanstad

Presskontakt VD Connect Sverige Region Väst

Relaterat material